Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stora förväntningar inför Elmia Produktionsmässor 2018

Elmia Produktionsmässor är en samordning av flera mässor för olika branscher. Efter en framgångsrik introduktion med fyra samordnade mässor inom industriell produktion under 2016 väntar nu en ännu mer kraftfull come-back då sex branscher samlas under årets största evenemang för produktion inom tillverkande industri.

Elmias mässor som går av stapeln på vårkanten vartannat år i Jönköping platsar bland tillverkningsindustrins främsta evenemang för trendspaning, utbyte av kunskap och initiering av nya affärer. Syftet tydliggörs ännu mer under 2018, när effekten från sex olika mässor samordnas under gemensam paroll och med gemensamma teman.
Elmia Automation, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Svets- och Fogningsteknik, Elmia Polymer, Elmia 3D samt Elmia Plåt kommer att samordnas under Elmia Produktionsmässors fyra dagar, närmare bestämt mellan 15 – 18 maj i år.
– Vi kallar mässorna för det gemensamma namnet Elmia Produktionsmässor, och gör det tydligt för besökarna att alla mässor är tillgängliga med en enda entrébiljett. Samtidigt är varje mässa uppbyggd för att svara på specifika behov inom respektive bransch, förklarar Tanja Lundberg, som är projektledare för de fyra mässorna Elmia Svets- och Fogningsteknik, Elmia Polymer, Elmia 3D samt Elmia Plåt.

Fyra aktuella teman
Under de fyra dagarna kommer lika många teman att genomsyra mässan som helhet och de får extra fokus under utvalda dagar. Först ut är Framtidens produktion, där stora debattområden som digitalisering, Sakernas internet och automation kommer att lyftas.
Under andra mässdagen får deltagarna insyn i vad som krävs för att producera mer hållbart i Sverige, på temat Hållbar produktion och ökad produktivitet. Mycket kan kopplas till fördelar med svensk tillverkning med hög innovationskraft, större flexibilitet och rutiner för mer effektiv tillverkning.
Arbetsmiljö och säkerhet är huvudtemat under den tredje mässdagen. Här ingår även drift- och informationssäkerhet.
Avslutningsvis kommer en av industrins största utmaningar att lyftas den 18 maj inom temat Rekrytering och kompetens. En av de viktigaste frågorna för svensk industris överlevnad är kompetensförsörjning – men hur ska man locka nästa generation till industrin?

Vilket genomslag kan mässorna få?
Tillsammans står årets Produktionsmässor för en komplett arena för hela Sveriges produktionskompetens. Eftersom den svenska tillverkningsindustrin står för mer än 25 procents av landets BNP och dessutom har en hög innovationskraft, ett stort exportnetto och många arbetstillfällen utgör mässorna en viktig mötesplats för att underlätta samverkan.
Extra spännande är att en av mässorna, Elmia 3D, är helt ny. Den inriktas mot additiv tillverkning, som är nästa generations tillverkning med lager-på-lager-teknik i robusta material. Förväntningarna är stora gällande den nya mässan, som kompletterar övriga kunskapsområden och kan bjuda på helt nya möjligheter inom angränsande branscher.

När allt mer är tillgängligt på nätet – fyller mässor verkligen en funktion?
– Vår uppfattning är att den här typen av forum behövs ännu mer – man värdesätter det personliga mötet när mängden information som är tillgänglig digitalt ökar. Att göra affärer med någon man kan relatera till är ofta värt mer än en snabb affär digitalt, menar Ann Kittendorff, projektledare för Elmia Automation respektive Elmia Verktygsmaskiner.