Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stora generatorer från Västerås

Som en av norra Europas ledande tillverkare av utrustning för vattenkraftverk bidrar Voith Hydro till att bibehålla Sveriges och Västerås anseende inom kraftsektorn i global skala.

Det är nog inte många som kan lika mycket om hydroelektrisk utrustning som Voith Hydro i Västerås. Företaget deltar i några av världens största vattenkraftprojekt, bland annat i Angola och USA, och är sedan några år tillbaka en heltäckande leverantör av allt från turbiner och generatorer till eftermarknadstjänster och service.
– Vi har lyckats återskapa mycket av det som ASEA en gång byggt upp och idag levererar vi återigen generatorer till stora internationella projekt från Västerås, bekräftar marknadschefen Magnus Wenna, som också var med och byggde upp VG Power, företaget som idag utgör Voith Hydro i Sverige.

”Made in Västerås”
Voith Hydro bidrar till att utveckla grön energi världen över. Tillsammans med Voith i Tyskland levererar Västeråsbolaget komplett elektromekanisk utrustning till kraftverket Cambambe II i Angola. Det nya kraftverket kommer att bidra till en fördubbling av elproduktionen i landet med en effekt om drygt 700 MW.
– Generatorerna har konstruerats och tillverkats här i Västerås. Eftersom maskinerna är av betydande storlek monteras de på plats under montageledning av vår personal från Västerås. Vi är också med i slutkontrollen av kraftverkets funktion, vi säkerställer driften och ser till att prestandan blir som väntat, förklarar Magnus Wenna.
Projektet är ett av de största för svenska Voith Hydro hittills, men Magnus utesluter inte att nya projekt kommer att toppa det i framtiden. Att föra traditionen vidare och fortsätta leverera stora generatorer från Västerås är huvudambitionen för framtiden.
– Stoltheten är fortfarande påtaglig när man talar om ”Made in Västerås” inom kraftbranschen, tillägger Magnus.

Fortsatta investeringar
Voith Hydro bygger vidare på Västerås arv som Sveriges energihuvudstad. En viktig del i det handlar om att stärka samarbetskulturen inom energiklustret. Voith Hydro är drivande i det genom att i så lång utsträckning som möjligt engagera lokala och svenska underleverantörer.
– Att arbeta långsiktigt med svenska leverantörer är att bygga upp svensk industri inifrån. Det innebär också lägre kostnader ur ett livscykelperspektiv eftersom svensk kvalitet tenderar att hålla hela vägen ut. I nuläget är energibranschen pressad av låga priser, men vi kommer alltid att behöva energi, därför är fortsatta investeringar att vänta, säger Magnus Wenna.