Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stora investeringar pågår i Gävle Hamn

Gävle Hamn är ett av Sveriges viktigaste nav för import av insatsvaror för industrin samt export av trä, papper och stål. Tack vare de senaste årens investeringar finns nu möjligheter att fördubbla hamnens kapacitet inom de närmaste åren.

En fördubbling i volymer skulle innebära att drygt 12 miljoner ton gods årligen skulle passera Gävle Hamn. Det skulle innebära ett stort lyft för industrin kring Ostkusten och Mälardalsområdet, som är beroende av en logistik med väloljat maskineri för att konkurrera med lågkostnadsländernas alternativ.

Stora investeringar
Trafikverket kommer att göra stora investeringar för att bygga ut järnvägen med dubbla elektrifierade spår till hamndelen Fredriksskans. Gävle Hamn planerar i sin tur för en ny containerterminal som förhoppningsvis kan färdigställas inom ett par år.
– Den befintliga containerhamnen är Sveriges tredje största men då kapacitetstaket börjar närma sig och kraven på att kunna hantera större fartyg ökar behövs en kraftig utbyggnad. Vi siktar på en fördubblad kapacitet, förklarar Gävle Hamns vd Fredrik Svanbom.
Många olika typer av gods lastas i container idag. Allt från avancerade industridetaljer till råmaterial som trä och sten kan skeppas i container. En stor del av det inkommande godset till Gävle är produkter som behövs i första försörjningsledet inom regionens industri. Att Gävle Hamn spelar en nyckelroll för industrins överlevnad och fortsatta utveckling är därför tydligt.

Grönare och säkrare
Med sitt strategiska läge strax norr om Storstockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges största industriregioner är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt för många typer av gods, såväl import som export.
Förutom kapacitetsfördubbling görs nu även investeringar för att hamnen ska bli en grönare och säkrare hamn. Elektrifieringen av järnvägsspåren är ett bra exempel på det.
Ett annat exempel är importen av flygbränsle till Arlanda. Från Gävle Hamn går det vidare med daglig järnvägspendel, en lösning som belönats med miljöpris.
Nu planerar Skangas dessutom för byggnation av en LNG terminal som kan förse stålverk och industrier i regionen med miljövänlig energi i framtiden.

Sveriges bästa hamn
Gävle Hamn har i dagsläget åtta terminaler som tillsammans hanterar de flesta förekommande godsslag. Trä, stål och petroleumprodukter är de största produkttyperna. Förutom den skandinaviska marknaden är Ryssland i högsta grad intressant som marknad för Gävle Hamn.
– Vad jag vet så är det ingen annan hamn i vår storlek som gör lika stora investeringar som Gävle Hamn just nu. De senaste åren har vi investerat över en miljard kronor och de närmaste tre åren ska vi investera ytterligare en halv miljard. Vår vision är att vi ska bli Sveriges bästa hamn, säger Fredrik Svanbom avslutningsvis.