Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Stora karriärmöjligheter hos entreprenörsdrivet företag

Visma Softwares vd Carola Lissel har förmånen att leda en entreprenörsdriven verksamhet i ständig utveckling. Ett företag som arbetar mycket kundnära och lösningsorienterat och som dessutom kan erbjuda möjligheter att få arbeta med den absolut senaste tekniken inom systemutveckling.

Carola Lissel inleder med att betona att alla som arbetar på Visma Software är delaktiga i den fortsatta utvecklingen av en Europas största IT-koncerner.
– Att Visma är ett av marknadens mest välkända varumärken är inte bara något man kan dra nytta av i marknadsföringssyfte, utan snarare något som skapar trygghet för kunderna, säger hon.

Kompetens främsta konkurrensfaktor
Koncernens styrkor ger tyngd i Visma Softwares erbjudande som renodlat kunskapsföretag. Carola är noggrann med att poängtera att som leverantör av affärssystem så förlitar sig Visma Software på medarbetarnas kompetens som främsta konkurrensfaktor.
Trots koncernens storlek med sammanlagt omkring 6000 medarbetare i Norden och Holland är det tydligt att varje enskild medarbetare gör skillnad. Att man som anställd inom Vismakoncernen väljer att stanna kvar länge och vidareutvecklas internt är kanske det mest uppenbarliga exemplet. Internrekrytering är en framgångsmodell, menar Carola Lissel.
– Inom Visma i Sverige arbetar vi strategiskt med Employer Branding, det vill säga att marknadsföra koncernen som en attraktiv arbetsgivare. Det gynnar alla medarbetare inom koncernen.
De anställda kan skapa framgång och en attraktiv karriär som sträcker sig lika långt som Vismakoncernens räckvidd. Carola Lissel utgör själv ett talande exempel då hon började som försäljningschef och idag är vd för Visma Software sedan två år tillbaka. Ett annat exempel är företagets tidigare HR-chef som idag är vd på ett av systerbolagen.

Satsar allt på medarbetarna
Carola Lissels branschkunskap inom utveckling och försäljning av affärssystem sträcker sig över nära två decennier.
– Jag har en lång erfarenhet av vad marknaden behöver och efterfrågar. Samtidigt tillför jag nytänkande och uppmuntrar innovation inom Visma Software. Ett bra ledarskap för mig är att sträva framåt och våga tänka nytt. Att alltid sträva efter att bli lite bättre.
Visma Softwares affärssystem ska spara tid genom att effektivisera kundens arbetsprocesser. I dagens tuffa konkurrens krävs en förmåga att ständigt utvecklas, något som Carola motiverar och brinner för.
– I en entreprenörsdriven verksamhet som Visma Software finns utrymme för att växa och utvecklas då man delar våra visioner och mål. I vår strävan efter att också erbjuda marknadens bästa molnbaserade affärssystem kommer vi även fortsättningsvis att satsa på våra medarbetares kompetens och utveckling, avslutar Carola Lissel.