Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stora konstruktioner i titan inget problem för ÖrnalpUnozon

Samma villkor för tjänstemän och kollektivanställda, hög medarbetardelaktighet och medbestämmande samt en företagskultur präglad av jämställdhet är framgångsreceptet för Örnsköldsviksföretaget ÖrnalpUnozon.

– Vår starka sammanhållning och teamkänsla i kombination med en hög teknisk förmåga gör oss oslagbara, inleder vd:n Leif Lundgren, som även äger företaget sedan 2015.
Leif såg en stor utvecklingspotential i ÖrnalpUnozon och när investmentbolaget ville sälja tvekade han inte. Han hade då redan varit vd på företaget under ett antal år och dessförinnan haft ledande positioner på storföretag som Hägglunds Drives och Metsä.

Bra på komplexa konstruktioner
ÖrnalpUnozon har på bara något år lyckats vända en nedåtgående trend och idag har man fullt upp i produktionen. I takt med att den svenska skogsindustrin vågar investera kommer det med största sannolikhet att bli mer – ÖrnalpUnozon är nämligen särpräglat bra på att leverera komplexa konstruktioner till just skogsindustrin, liksom även till pappers- och massabruk, kraftsektorn och offshoreindustrin.
– Vi tillverkar i huvudsak stora applikationer som tryckkärl, värmeväxlare, tankar och specialutrustning i rostfritt stål och titan för industriell tillämpning. Förmågan att utveckla stora konstruktioner i titan gör oss närmare unika i norra Europa. Vi har som exempel nyligen levererat ett par titantorn med tillhörande anpassningar till Södra Cell Värö som investerat ungefär fyra miljarder kronor i anläggningen under de senaste tre åren.
Det är inte svårt att räkna ut att få andra kan tillverka med en lika stor bredd och dessutom hålla en lika hög leveranssäkerhet som ÖrnalpUnozon, och det är Leif Lundgren mycket stolt över.

Klarar höga precisions- och säkerhetskrav
Konkurrensen från lågkostnadsländerna är givetvis kännbar inom den svenska industrin men ÖrnalpUnozon riktar sig till kunder som värdesätter kvalitet och leveranssäkerhet. Alla projekt är kundstyrda och nästan all tillverkning är enstycksproduktion, med andra ord så är allt specialutvecklat efter kunds specifikation.
– Vi levererar ofta i projekt med mycket höga precisions- och säkerhetskrav. Som exempel levererar vi specialutvecklad utrustning till alla kärnkraftverk i Sverige, samt till en stor del av den kemiska industrin i Norden. Jag ser en stor utvecklingspotential framöver baserat på våra specialkunskaper och förmåga att snabbt anpassa oss efter rådande förhållanden.
Leif Lundgren understryker att ÖrnalpUnozon definitivt kan leverera med det stora företagets kraft, men med det lilla företagets flexibilitet. I dagsläget arbetar 55 personer på ÖrnalpUnozon varav merparten på kollektivsidan. Företaget ska växa långsamt men stabilt med långsiktighet som ledstjärna.