Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Stora miljöinvesteringar i mindre landsbygdkommun

Starka varumärken har placerat Nybro i täten när det gäller svensk glastradition. Glasriket lever vidare även efter Orrefors, fast idag med nya inriktningar framförallt mot designglas och upplevelser kring glaset. Men Nybro är mycket mer än så – här finns en stark industritradition som fortfarande utvecklas inom näringar som skog- och träindustri samt inte minst transport och logistik.

En bra infrastruktur med goda kommunikationer gör Nybro till ett av sydöstra Sveriges viktigaste logistiknav. Läget mellan de tre residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona gör Nybro till en naturlig knutpunkt för vägbundna transporter. Efter upprustning av järnvägen har nya möjligheter skapats för Nybro och alla som verkar inom och i anslutning till logistikbranschen.
– Företag som Nybro transport, Börjes logistik och spedition samt Smålands logistik, som en gång grundats i liten skala av småländska entreprenörer, har med tiden utvecklats till kompletta leverantörer inom tredjepartslogistik. För att möjliggöra ytterligare utveckling har järnvägen elektrifierats och den uppgraderade kombiterminalen invigdes tidigare i år för att manifestera detta, berättar näringslivschef Maria Faltin.

Investerar i miljön
Kommunen ansvarar än så länge för driften av kombiterminalen, men på sikt kommer den troligtvis att övertas av en privat aktör.
– Det är oerhört viktigt för Nybros framtid att vi kan skapa och behålla goda samarbeten med externa aktörer som vill satsa på en lokal utveckling. Kommunen kan inte driva allt själv, men tillsammans med det privata näringslivet kan vi åstadkomma så mycket mer, betonar Maria Faltin.
Kombiterminalen och ett ökat fokus på järnvägstransporter hjälper till att minska miljöpåverkan inom transportsektorn. Nybro gör dessutom fler investeringar i miljöns tecken. Det nya kraftvärmeverket är nog den klarast lysande miljöstjärnan, och Nybros största investering genom tiderna.

Levande landsbygd
Royal Design har tagit vid där Orrefors slutade. Lagom till sommaren 2015 kommer en outletbutik att öppna där den svenska glasindustrin föddes. Idag bedriver Royal Design e-handel från Nybro, allt som köps över nätet skickas från centrallagret på 20 000 kvadratmeter, före detta produktionsanläggning på Orrefors glasbruk. På så vis lever orten Orrefors som designcenter, och mer kommer att utvecklas framöver.
– En annan mindre ort som utvecklas snabbt är Kristvallabrunn, som idag har cirka 250 invånare. I samband med att Kiviks musteri flyttar till orten får vi ett tillskott på uppemot ett 20-tal arbetstillfällen där, upplyser Maria Faltin.
Med en levande landsbygd kan Nybro fortsätta utvecklas som en förstklassig etablerings- och boendeort i logistiktäta Kalmar län.