Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stororder till Elbyrån i Vaggeryd

Elbyrån i Vaggeryd har precis skrivit under sitt största entreprenaduppdrag någonsin. Kommunens nya vattenverk blir ett projekt utan dess like – här kommer samtliga kompetenser inom Elbyrån att prövas.

Håkan Gustafsson, vd för Elbyrån i Vaggeryd, har långa arbetsdagar med en fulltecknad kalender för flera månader framåt. Inte så konstigt med tanke på företagets starka utveckling – Elbyrån är sannolikt den mest anlitade installationsfirman i Vaggeryd med omnejd. Och inte sällan handlar det om riktigt stora, samhällsnära projekt. Som det nya vattenverket.
– Kommunen satsar minst 50 miljoner kronor i det nya vattenverket. För Vaggeryd är det en väldigt stor investering, och det ställer naturligtvis krav på alla som på något sätt är inblandade i projektet. Vi ser projektet som en milstolpe för Vaggeryd, liksom för oss som lokal entreprenör, säger Håkan Gustafsson.
Det nya vattenverket som Vaggeryds kommun bygger ska trygga hela kommunens vattenförsörjning och ersätta äldre verk. All el som behövs för att styra verksamheten – från vattenpumpar till säkerhets- och passersystem, ska installeras av Elbyrån. Uppdraget kommer att sysselsätta upp till halva personalstyrkan i intervaller.

Har varit med förr
Det nya vattenverket är förvisso det hittills största entreprenadprojektet, men Elbyrån har varit med förr. Som expert på industribelysning, maskininstallationer, installation av datanätverk samt kompletta säkerhetssystem är man van vid att leverera komplexa lösningar i krävande miljöer.
Företaget har även lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiviseringar, som med tanke på aktuell energidebatt är ett växande intresseområde såväl inom industrin som bland fastighetsägare. Det är för övrigt något som Håkan tillsammans med sina ägarkollegor Roger Andersson och Claes Nord brinner för sedan länge.
Håkan Gustafsson kommer själv från industrin och vet hur viktigt det är med optimala installationer där produktionen flyter på utan onödiga avbrott. Stillestånd orsakar stora kapitalförluster per timme, därför är det viktigt att Elbyråns installatörer kan vara på plats omgående och har den erfarenhet som krävs för avancerade serviceuppdrag.

Investerar för miljön
Att vara en hållbar aktör som bidrar till att minska avtryck på miljön har alltid varit självklart för Elbyrån. Redan 2012 köptes den första elbilen in, och idag har man fyra elbilar i verksamheten. Planen är att utöka antalet i takt med att äldre fordon behöver bytas ut.
Elbyrån satsar också mycket på förnybar energi med egna solpaneler. Det fick man gehör för redan 2013 i form av kommunens miljövårdspris.
Nästa steg blir att satsa på minst ett laddaggregat för elbilarna. I dagsläget laddar de över natten, men det finns behov av att snabbladda under dagen och därför undersöks möjligheten för det nu. Det blir ytterligare ett exempel på hur Elbyrån i Vaggeryd investerar i miljöns tecken.