Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Större efterfrågan på underhållsfria, driftsäkra och miljövänliga nätstationslösningar

Nätstationstillverkaren KL Industri fick en flygande start på året då personalstyrkan utökades från cirka 100 till över 150 medarbetare. Bakgrunden till satsningen är de omfattande investeringar som för närvarande görs i Finland för att säkra det nationella elnätet.

När man arbetar med avancerad teknisk utrustning för mellanspänningsnätet, som mer eller mindre utgör ryggraden i den nationella krafttillförseln, finns inga genvägar. Det är man på Finspångsföretaget KL Industri väl medvetna om, vilket också återspeglas i de välbyggda nätstationer i plåt och betong som företaget utvecklar och tillverkar.
– En nätstation är mycket mer än ett hölje. Vi har ett komplett nätstationsprogram i både plåt och betong. I stationerna förekommer flera olika ställverkslösningar och vi kan dessutom erbjuda en stor variation av inkapslingar och liknande, förklarar Per Samuelsson, försäljnings- och marknadschef på KL Industri.

Växer med uppdrag från Finland
Finland gör nu en storsatsning på att säkra det nationella elnätet genom att gräva ner stora delar av det. Det är en företeelse som medför ett behov av nya nätstationer som kopplar ihop olika delar av nätet och KL Industri kommer att leverera en betydande del av stationerna.
En liknande resa gjordes i Sverige efter stormarna Gudrun och Per (2005 respektive 2007). I samband med det såg KL Industri en så pass stor ökning i efterfrågan att det fanns underlag för en helt ny, toppmodern fabrik med större kapacitet. Den nya anläggningen färdigställdes 2009 och i samband med att företaget flyttade in i den öppnades även möjligheter på nya marknader, till att börja med i andra nordiska länder men på sikt kanske även i övriga Europa.
– Vi levererar till flertalet eldistributörer i Sverige. Vi ser nu en enorm potential i att bygga upp en liknande marknad i våra nordiska grannländer. Samtidigt ser vi en fortsatt tillväxt på hemmaplan. Efter drygt 20 år i branschen fascineras jag fortfarande över det stora behovet – det är en ständig utveckling vi lever i, konstaterar Per Samuelsson.

Flexibla lösningar för framtidens elförsörjning
KL Industri har funnits i snart 70 år, företaget grundades 1946, och är därmed en välkänd aktör på marknaden. Varumärket har i samband med nya avtal, bland annat med Fortums avknoppning Caruna, börjat växa även utanför Sveriges gränser. Sedan år 2000 ägs KL Industri av More Electric Group, vilket ytterligare understryker varumärkets styrka.
– Vi förser våra kunder med underhållsfria, driftsäkra och miljövänliga produkter. Vi ligger dessutom långt framme när det gäller utveckling av nya produkter, exempelvis för integrering i framtidens smarta elnät. Då handlar det om lösningar som ställer helt andra krav på oss som leverantör, men som vi kan möta tack vare vårt fokus på flexibilitet och nytänkande, säger Per Samuelsson, som ser mycket ljust på framtiden – inte minst med tanke på den senaste utvecklingen i Finland.
KL Industri tillhandahåller lösningar för framtidens elförsörjning i enlighet med ledord som modularitet, flexibilitet, design, kvalitet och säkerhet.