Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Större framgång med evidensbaserad vård

Sjukvården behöver stöd i form av aktörer som erbjuder evidensbaserad behandling med långsiktigt hållbara resultat vid beroendeproblematik. I natursköna Kvarnåsen i Norsjö har Libo Care öppnat ett privat behandlingshem för män med substans- och alkoholmissbruksproblematik. Som svar på efterfrågan bygger Libo Care nu ytterligare ett behandlingshem i Norsjö, fast riktat mot kvinnor.

Livskvalitet bör vara en självklarhet för alla, men förunnas relativt få trots att det moderna samhället erbjuder alla tänkbara hjälpmedel för att göra livet lite lättare. Behovet av behandling för substans- och alkoholmissbruk ökar trots riktade samhällsinsatser för att minska riskerna.
– Missbruksproblem är att beakta som vilken sjukdom som helst, och borde därför behandlas med evidensbaserade och medicinskt förankrade metoder – och framförallt med respekt för individens behov, säger Paula Norberg, verksamhetschef på Libo Care med ansvar för Solbackens behandlingshem i Kvarnåsen.

Långsiktiga insatser krävs
Libo Care etablerades och ägs av läkarna Tobias Linder och Markus Boman, samt en tredje partner i form av affärsängeln Stefan Karlsson. Paula Norberg nappade tidigt på idén och valde att avsluta sin anställning som specialistsjuksköterska inom den offentliga vården för att bygga upp Solbackens behandlingshem.
– Den främsta anledningen till att grundarna, och då framförallt läkarna, valde att satsa på ett behandlingshem i egen regi är att de sett problematiken på nära håll med patienter som fått viss behandling genom den offentliga vårdapparaten men som senare ändå kommer tillbaka med beroendeproblematik, förklarar Paula.
Behandlingen har inte varit så effektiv som man hoppats, och det beror på flera olika saker. Ofta är det så att behandlingen inte följs upp på ett sätt som patienten kan ta till sig. På Libo Care fokuserar man på varje enskild patient och uppföljningen är minst lika viktig som den inledande behandlingen.
– Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder, motiverande samtal, KBT och vid behov även läkemedelsledda behandlingar. Missbruksproblem är ofta en följd av underliggande problematik som psykiatriska sjukdomar. Det är inte ovanligt att missbruk har blivit ett resultat av underliggande obehandlade sjukdomstillstånd som exempelvis ADHD, informerar Paula.

Startar kvinnohem
Libo Care riktar sig framförallt till kommuner och landsting men kommer att utveckla tjänster även för företag som söker hjälp för sina anställda. Solbackens behandlingshem kan ta emot upp till 12 patienter åt gången, och då handlar det om vuxna män i alla åldrar från 18 år och uppåt. Medelåldern ligger på omkring 33 år.
Behandlingshemmet är mycket framgångsrikt och har redan hjälpt många till ett bättre liv. Som svar på efterfrågan kommer Libo Care att starta ett kvinnohem, Norrskenet, med samma grundläggande principer som Solbacken. Hemmet är nu under uppbyggnad. Det blir en splitterny byggnad drygt en mil ifrån Solbacken, med samma vackra natur och fridfulla atmosfär.

Korta fakta om missbruk i Sverige
Missbruk och beroende är ett stort samhällsproblem i Sverige idag. Man räknar med att 900 000 personer har ett riskbruk av alkohol samtidigt som 330 000 personer lider av ett beroende. Riskbruk och beroende av narkotika drabbar över 100 000 individer.
De senaste tio åren har tungt alkoholmissbruk ökat med 20 procent. Tungt narkotikamissbruk har stigit med 10 procent. Kunskapen om beroendemissbruk ökar ständigt och har aldrig varit så hög som idag, även om mer kunskap fortfarande behövs.