Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Större utvecklingsmöjligheter med fiber

Framtiden är digital. Våra liv blir allt mer uppkopplade då allt fler samhällsfunktioner, fritidsaktiviteter och andra vardagsbestyr blir webbaserade – och den som inte hänger med i utvecklingen kan snabbt bli omkörd av en konkurrent. I Bräcke kommun byggs fiberbredband ut i nära samverkan med näringslivet för att säkerställa lokala företags konkurrenskraft.

Entreprenören Wilco de Lange kommer från Holland men har valt att investera med hjärta och själ i Bräcke, närmare bestämt i Albacken där han lever tillsammans med sin familj och driver upplevelseföretaget Offroad Sweden. Wilco talar inlevelsefullt och med en tydlig jämtländsk klang om hur han tillsammans med ett antal andra eldsjälar i bygden lägger mycket kraft på att vidareutveckla kommunens stadsnät.
– Vår verksamhet är beroende av goda kommunikationer eftersom våra kunder till största delen kommer utifrån, det vill säga utanför Jämtlands och till och med Sveriges gränser. För att sköta bokningar och andra rent praktiska saker kring vårt företag behöver vi en pålitlig uppkoppling som alltid fungerar – då är fiber det bästa och mest framtidssäkra alternativet, menar Wilco.

Fiber till alla
När det blev aktuellt med fiberutbyggnad i Bräcke bildades flera lokala föreningar för att driva det. En förening i östra Bräcke startades med stöd från driftiga lokala bybor. Tillsammans ville de bidra till att sätta Bräcke på kartan över attraktiva platser att bo och driva företag på – och det med stor framgång.
– Bräcke är en spännande plats – vi vill leva här och driva våra företag här. Därför har vi arbetat för att bygga ut fiber till alla – även till de hushåll som finns långt utanför de mindre byarna. Målsättningen var att kunna erbjuda fiberuppkoppling till alla som ville ha det och dela kostnaderna rättvist inom föreningen, förklarar Wilco.
Engagemanget har resulterat i att nästan alla som bor i trakterna kring Albacken i östra Bräcke nu kan kommunicera med ljusets hastighet. Wilcos eget företag drivs från skogen och vildmarken, eftersom verksamheten baseras på upplevelser på snöskoter och MC i den fria naturen. Namnet Offroad Sweden skvallrar om att det handlar om upplevelser på motorfordon, ett specialintresse som Wilco haft under väldigt lång tid och som intresserar allt fler människor.
– Nu kan jag kontinuerligt uppdatera hemsidan och dela upplevelser med människor från hela världen – något som var ganska svårt innan då jag var tvungen att förlita mig på en kopparledning som riskerade att gå av under nästa oväder. Jag känner en enorm framtidstro här och gör flera stora satsningar i företaget som vittnar om det, säger Wilco.
Invånares och lokala företags engagemang har starkt bidragit till den höga anslutningsgrad som Bräcke kommun har idag. Mot slutet av året kommer nästan alla som bor i kommunen ha tillgång till bredband med optisk fiber.