Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Storsatsning inom Gävle Tryckkärl och Vatten

Att Gävle klättrar som en av Mellansveriges mest expansiva städer finns det flera bevis på. Det byggs som aldrig förr i staden och med det följer även utveckling av ny infrastruktur, nya verksamheter och affärsmöjligheter. Tillväxten är påtaglig och det märks på näringslivets investeringsvilja.

Gävle Tryckkärl och Vatten AB har gjort sin största investering någonsin under 2016. I dagens tuffa konkurrenssituation räcker det inte längre att leva på ett gott rykte – det krävs ständig förnyelse för att ligga på topp och det visar Gävle Tryckkärl och Vatten prov på med sin investering, omfattande en automatisk svetskran, ny montagelinje och integrerad lägesställare som invigdes under december månad.
– Utrustningen anses vara den mest moderna i sitt slag och möjliggör en kapacitetsökning i produktionen. Investeringen är vår största inom bolaget hittills, och den vittnar också om vår framtidstro och våra visioner där tillväxt står i centrum, säger vd:n Jan Sundberg.

Säkrar konkurrenskraft
Gävle Tryckkärl och Vatten tillverkar olika produkter inom VVS-området, bland annat hydroforer, luftkärl och andra specialprodukter.
– Kunderna finns inom både privat och offentlig sektor och därför måste vi vara flexibla i vår produktion. Vi måste snabbt kunna leverera utrustning vid haveri, och vi måste även vara konkurrenskraftiga prismässigt. Med den senaste investeringen är vi ännu starkare, understryker Jan Sundberg.
Företaget har anor som sträcker sig tillbaka till 1950-talet och har under de senaste åren varit mer offensiva i sin försäljning och marknadsföring. Enligt Jan är den nya svetskranen helt avgörande för framtida tillväxt, eftersom den effektiviserar arbetet och därmed säkrar konkurrenskraft gentemot lågkostnadsländerna.
– De flesta är medvetna om att vi inte kan konkurrera med billiga arbetstimmar i svensk produktion. Det vi däremot kan vara överlägsna med är teknikhöjd och kompetens – som tillsammans skapar högre effektivitet och kvalitet. I det avseendet vågar jag påstå att vi är en tung spelare på marknaden, säger Jan.

Framgångsrikt affärsutvecklingsprojekt
Gävle Tryckkärl och Vatten möter framtiden med tillförsikt. Företaget har ett finskt moderbolag som ser värdet i att investera på den svenska marknaden. Produktionen i Sverige kompletterar moderbolagets tillverkning, enligt Jan Sundberg.
– Vi har nyligen genomfört ett affärsutvecklingsprojekt där vi kom fram till att vi måste stärka vårt varumärke genom att satsa på special- och kundanpassade produkter. Vi kommer också att satsa mer på större kärl, än vad vi gjort tidigare.
Den nyinköpta utrustningen ska i huvudsak användas för att tillverka större tryckkärl för olika industriapplikationer, samt för tillverkning av tankar på uppdrag av storkunden Rolba. De specialtillverkade tankarna används i Rolbas slamsugningsbilar, men liknande produkter kan också tillverkas för andra aktörer.
– Det finns väldigt många olika applikationsområden för tankar och tryckkärl. Det kan vara allt från ångpannor och turbiner till slamsugningsbilar. Vi kommer att bredda vår produktion och stärka våra affärsområden för att möta framtiden, säger Jan som avslutning.