Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Storsatsning på forskning och utveckling i Olofström

Olofström är sedan länge en framträdande etableringsort för företag som fokuserar på pressning och formning av olika material. Mycket kretsar av naturliga skäl kring fordonsindustrin – Olofström är välkänt världen över tack vare Volvo. Men det finns även ett antal andra branscher som kan dra nytta av nya innovationer inom processutveckling och materialformning.

När samhällets utmaningar blir allt mer komplexa behövs fler nytänkare, men också en kraftfull innovationspartner som kan ge ett samlat stöd och bidra med fler perspektiv för en mer effektiv problemlösning. De olika verksamheterna inom RISE utgör tillsammans en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt.
– Inom RISE finns flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer som samlade inom en och samma organisation utgör en innovationspartner med utökade förutsättningar för att möta näringslivet och samhällets utmaningar, förklarar Daniel Wiklund, som är ansvarig för verksamheten på RISE IVF i Olofström.

Möter stora utmaningar
RISE IVF etablerades i Olofström i oktober 2018 och har under knappt ett år lyckats bygga en grund för ett framtida applikationscenter för processutveckling, provning och materialkarakterisering av plåt och multimaterial som till exempel kompositmaterial. Ambitionen är att det i Olofström ska finnas ett nationellt kunskapscenter för pressning och formning. Även om det handlar om starka profilområden för Olofström så står den moderna industrin inför många nya utmaningar. Bland annat när det gäller nya komplexa produkter, material och tillverkningsprocesser, ökad digitalisering samt inte minst en ständig jakt på lättviktslösningar. Därutöver ökar kraven på kortare ledtider i alla led samt cirkularitet där man som tillverkare måste bygga in bättre möjligheter för återvinning.
– Utmaningarna är stora men vår ambition är att hjälpa industrin på traven och tackla de nya hindren. Det kommer att krävas nya tankesätt och förändringar bland annat i material och processer, men en kontinuerlig utveckling är avgörande för fortsatt konkurrenskraft och hög innovationsnivå inom svensk industri, säger Daniel Wiklund.

Spår ökad innovationskraft
Etableringen av RISE IVF i Olofström kommer med stor sannolikhet att leda till ökad innovationskraft genom flera olika kanaler. De främsta är tvärfunktionell forskning och samarbete mellan olika kunskapsområden, en starkare nationell samverkan mellan industrin, akademin och forskningsinstitut, ökad internationell samverkan med världsledande universitet, institut och företag. Dessutom genereras volymfördelar genom samlade resurser i form av kompetens och utrustning, vilket gynnar kompetensutveckling och teknikspridning.
Närvaron av ett stort forskningsinstitut i Blekinge medför fler direkta fördelar. Fokus i Olofström är tillverkningstekniska frågor men närvaron i regionen ger ökad tillgänglighet av hela RISE forsknings- och utvecklingstjänster. Genom ett tätt samarbete mellan institut och näringsliv ökar den ömsesidiga insikten och förståelsen av varandras verksamhet. På sikt kan detta leda till många nya forsknings- och utvecklingsinitiativ, exempelvis inom de fem utmaningsdrivna affärs- och innovationsområdena Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi, Hälsa och Life Science, Hållbara städer och samhällen, Materialomställning samt Mobilitet.