Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Storsjö Strand – En ny stadsdel med hållbarhet i fokus

Östersund utvecklar en ny attraktiv stadsdel, Storsjö Strand. Området ligger precis intill Storsjön och kommer att erbjuda strandnära, centralt belägna bostäder med tydlig hållbarhets- och miljöprofil.
Vi ställer höga krav på både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förhoppningen är att bygga in smarta lösningar i husen. Det ska vara enkelt att leva hållbart. Enkelt att göra rätt, säger mark- och exploateringschef Anne-Katrin Ångnell.

Området ska bli en ledstjärna för hållbart byggande och därför har extra fokus legat på planeringsprocessen. Ambitionsnivån är hög. Storsjö Strand ska bli ett skyltfönster mot omvärlden vad gäller hållbar stadsutveckling. Inför planeringen har projektet fått statligt stöd från Delegationen för hållbara städer och några av landets mest framstående konsulter inom hållbarhetsfrågor hjälper till i arbetet.
Konsulterna har tillsammans med bland annat Jämtkraft och olika byggherrar tagit fram ett Hållbarhetsprogram och ett Gestaltningsprogram. Dessa ställer högre krav på hållbarhet än vad svensk lagstiftning och byggnormer gör, säger Anne-Katrin Ångnell.
Stort engagemang från start
Byggherrarna har varit inblandade redan från start och man har haft möten både kring innehållet i gestaltnings- och hållbarhetsprogrammet. Man har också bjudit in gymnasieungdomar, företagare, experter och allmänheten till workshops, där man har kunnat bygga modeller av området och ge tips på hur ytorna ska utnyttjas. Förslagen har handlat om alltifrån att bygga ett ”ungdomens hus”, till att skapa en lång strandpromenad längs vattnet där det kan finnas restauranger och caféer.
Alla förslag skickas till finansutskottet för att politikerna ska kunna ta del av dem. Förhoppningen är att de sedan ska väga in dessa när de fattar beslut om stadens utveckling. Det går fortfarande att lämna tips på storsjostrand.nu, säger Anne-Katrin Ångnell.

Försäljning innan sommaren
Totalt handlar det om 800-1 000 bostäder som ska byggas på Storsjö Strand. Innan sommaren släpps tre kvarter om ca 120 lägenheter till försäljning – en del av den första etappen. Kvarteren är reserverade och diskussioner om markanvisningar pågår med tre byggherrar. Förhoppningen är att markanvisningarna ska vara påskrivna innan sommaren. Byggherrarna arbetar på att ta fram ritningar för sina respektive kvarter som sedan ska ligga till underlag för detaljplanen.