Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Störst inom elteknik även med störst personlighet

Midroc Electro är marknadsledande inom elinstallation och security i Dalarna och nationellt även en av de största leverantörerna inom området. Som större aktör kan Midroc Electro tillhandahålla mycket kunskap inom ett brett område när det gäller elteknik, men kännetecknande är framförallt förmågan att leverera med stort personligt engagemang.

Midroc omfattar många olika bolag verksamma inom bygg, industri, samhällsbyggnad och utveckling samt innovation och hållbarhet. Midroc Electro står för all tänkbar utveckling förknippad med avancerade eltekniska system och lösningar, allt från komplexa industrimiljöer till installationer i stora som små nybyggnationer. Inom Midroc Electro finns cirka 1700 specialister fördelade på ett 50-tal lokalkontor, och det gör att man snabbt kan vara på plats när kunderna ringer.

Känner den lokala marknaden väl
Midroc Electro utför service och entreprenad inom elinstallation, instrument, fastighetsautomation, hissar, kransystem, kommunikation, security, energibesparing samt mekaniskt underhåll. Bland kunderna finns några av Sveriges största fastighetsbolag och industrier. Det är kunder som värdesätter en partner som kan leverera en helhet utan mellanhänder – som kan axla projekt från ax till limpa och stå för alla delmoment.
Hos Midroc Electro räcker det med en kontakt för att fixa en totalentreprenad omfattande all el och automation som en modern fastighet kan tänkas behöva. Dessutom kan företaget kapa energiförbrukningen genom att projektera för effektivare drift, även i äldre fastigheter där det kan finnas regleringar kring vilka ändringar som får göras. Att Midroc Electro är en partner som kan lösa alla presumtiva utmaningar på vägen är också tydligt.
– Vi står för en oerhört stor och bred kompetens, men vi är samtidigt starkt lokalt förankrade. Det är en viktig del av vår strategi – att finnas där kunderna finns. På så vis kan vi också lösa de utmaningar som kunder i vår region står inför, vi kan den lokala marknaden och vi vet vad den förväntar sig, säger Peter Mazzola, marknadschef på Midroc Electro.

Kan lösa kompetensfrågan med integration
Att lösa utmaningar är något som Midroc Electro gör dagligen. När man ser till kompetensutveckling över tid finns det också flera stora utmaningar. Dels de utmaningar som förknippas med Sveriges demografiska utveckling med en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. Ytterligare en utmaning har uppdagats då allt färre ungdomar tycks vara intresserade av hantverksyrken som exempelvis elektriker.
För att möta utmaningarna tar Midroc kontinuerligt emot lärlingar i Dalarna. Det är främst elektriker och installatörer man söker och det finns en del utbildningsanordnare i regionen som utgör lämpliga samarbetspartners. Än så länge har det inte varit några bekymmer att få tag på lärlingar, men antalet färdigutbildade med erfarenhet blir allt färre.
– Eftersom det är svårt att rekrytera så förlitar vi oss mycket på egen upplärning, berättar Peter Mazzola. Vi ser till att få tag på nyutexaminerade talanger som vi kan utveckla här tillsammans med erfarna specialister. Vi har också varit lyckosamma i vår rekrytering bland nyanlända. Där är det språket som behöver utvecklas snarare än att man ska sig elteknik från grunden, vi ser därför att det kan vara en möjlighet för framtiden också.
Att satsa på ny kompetens är en del av Midroc Electros framtidsambition, liksom att leverera lösningar som sparar energi och därmed ökar kundens lönsamhet. Det handlar i slutändan om att eftersträva ökad hållbarhet och här överträffar Midroc Electro ofta förväntningarna såväl ekonomiskt som miljömässigt. Genom att satsa mer på integration och mångfald ser företaget även till att uppfylla målen med social hållbarhet.