Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Störst potential för RushRail som partner för skogsindustrin

Det finns en enad ambition inom såväl svensk som europeisk politik när det gäller utveckling av järnvägstransporter. Generellt anses tåget vara det minst miljöbelastande transportsättet som finns idag för större volymer gods. Att föra över mer gods på järnvägen hamnar därför högt på agendan i jakt på minskade miljöavtryck inom transportsektorn, men det finns även utmaningar som måste mötas under resan.

RushRail är en ung, driven och dynamisk servicepartner för hållbara tågtransporter. Företagets smarta och miljöanpassade transportlösningar har bland annat belönats med Godstransportrådets regionala pris Årets Lyft 2014. RushRail fick utmärkelsen för uppdraget som järnvägsoperatör för Trätåg AB där man genom nytänkande, långsiktiga investeringar, uthållighet och engagemang lyckats skapa en kostnadseffektiv och flexibel systemlösning.

Satsar på skogstransporter
Det är dock inte för att vinna fina priser som RushRail storsatsar på hållbara transporter. Den nya, moderna lokparken i kombination med effektivare vagnar har minskat antalet tåg på spåret med 25 procent för motsvarande volym skogsråvara. Det i sin tur medför förutom en rejäl miljöbesparing ett högre nyttjandegrad av befintlig infrastruktur samt ökad trafiksäkerhet.
Trätåg är idag den volymmässigt största kunden, men RushRail kör även för dotterbolaget RushRail Intermodal samt Vossloh och Infranord för att nämna några avtalskunder. Sedan drygt ett år tillbaka omfattar den intermodala verksamheten pendeln Göteborg – Sundsvall med fem avgångar i vardera riktningen per vecka.
Vd Jan Lindqvist hoppas på att kunna utveckla den intermodala verksamheten framöver, men ser just nu störst potential för RushRail som partner för skogsindustrin. I samband med att Göteborgs Hamn gör en stor investering för att stärka sin ställning som skogshamn kan RushRail också utvecklas tillsammans med nya, spännande samarbetspartners.

Nytänkande och flexibilitet
Svensk industri är beroende av en välutbyggd infrastruktur där transportflöden fungerar optimalt. RushRail kan trygga en del av transportkedjan och se till att godset kommer vidare enligt principen just-in-time, vilket ställer oerhört höga krav på flexibilitet.
RushRail opererar ur ett helhetsperspektiv där man förutom effektiva transporter även ser till att ha ett smart system för bemanning av lokförare. Allt för att garantera en driftsäker logistik.
– I takt med att branschen vidareutvecklas och miljökraven inom transportsektorn skärps kommer vi att kunna flytta fram våra positioner ytterligare. Det märks tydligt att tranportköparna uppskattar vårt nytänkande och vår stora flexibilitet, konstaterar Jan Lindqvist som avslutning.