Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Stort behov av vård- och omsorgsboenden ställer allt på sin spets

Örebro är ett av Sveriges snabbast växande län med många nya företagsetableringar och en stark tillväxt bland befintliga företag. Det är många människor som söker sig till regionen för att rota sig och ta vara på den livskvalitet som erbjuds. Örebro sjuder av möjligheter – men det finns utmaningar också. En av de största är att tillgodose behovet av vård- och omsorgsboenden för äldre i takt med den demografiska utvecklingen.

Länsgården Fastigheter AB bedriver en länsöverskridande verksamhet som bland annat hjälper kommuner i länet att tillgodose behovet av vård- och omsorgsboenden. Visionen är att vara den mest omsorgsfulla hyresvärden som utvecklar bygger och förvaltar boenden och lokaler som ska bidra till en läkande och hälsofrämjande vårdmiljö och arbetsplats. Länsgårdens långsiktiga mål är att vara en tillgång för alla kommuner i länet genom att leverera lösningar som motsvarar verksamheternas behov.

Söker nya vägar för samverkan
I en ny rapport från Region Örebro län har det fastställts att regionen under de närmaste 15 åren kommer att ha ett behov av cirka 1500 nya platser på vård- och omsorgsboenden. Som experter på bostäder för äldre gör Länsgården sitt bästa för att möta utmaningen, men det krävs en ökad samverkan mellan olika aktörer för att kunna tillgodose behovet av nya bostäder för äldre.
– Vi måste hitta nya vägar att samverka inom hela regionen, och eftersträvar ett större engagemang för samverkan mellan alla aktörer som är involverade i att lösa utmaningen. Det är regionen, kommunerna, Länsgården. Tillsammans måste vi förbättra förutsättningarna för våra äldre att få en bostad som de kan trivas och må bra i, säger Länsgårdens vd Camilla Petersen.
Det finns många idéer gällande den fortsatta utvecklingen. En del handlar om att frigöra befintliga lokalytor och bygga om dem till vårdboenden, gärna i direkt anslutning till vårdcentraler. Det kommer dock att krävas en hel del nybyggen också, och i flertalet kommuner i regionen pågår nu en livlig debatt kring det.
– Det är givetvis en stor utmaning för kommunerna att tillhandahålla alla vård- och omsorgsboenden som räcker till alla på grund av den demografiska utvecklingen i Sverige generellt. Att våra kommuner har påbörjat en dialog är bra. Vi ska stötta dem i utvecklingen – många mindre kommuner har inte resurser eller kompetens för att tackla frågan på egen hand, och det är därför vi förespråkar ökad samverkan, understryker Camilla Petersen.

Drivmotor och partner i utvecklingen
Det rör sig som tidigare nämnt om cirka 1500 nya platser på vård- och omsorgsboenden inom en snäv tidsram.
– Många blir nog förskräckta när de ser vilka siffror det rör sig om, men jag föredrar att se utmaningen som en inspiration och motivation till att agera. Det är nu som vårt berättigande som fastighetsbolag ställs på prov. Vi har lång erfarenhet av att bygga, förvalta och vidareutveckla bostäder för äldre. Den kunskapen kommer vi att dra nytta av nu i nya samarbeten med kommuner som har bestämt sig för att bygga nytt, säger Camilla Petersen.
Askersunds kommun är först ut med byggnation av 98 nya vård- och omsorgsboendeplatser intill den befintliga vårdcentralen. Det är den största satsningen som görs inom äldreomsorgen på 40 år i kommunen. Andra kommuner som signalerat att de är beredda att bygga är Nora, Kumla och Hallsberg.
– Länsgården ska vara både en drivmotor och en partner i utvecklingen, tillägger Camilla Petersen som avslutning.