Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Storuman storsatsar och får en ny entré

Storumans kommun har påbörjat en gemensam resa tillsammans med lokala företag för att stärka näringslivsklimatet i hela kommunen. Politiker och kommunala tjänstemän träffar företagen regelbundet och tillsammans vill man åstadkomma stora saker i den lilla norrländska kommunen.

Framtidstro föder tillväxt. Kommuner startar inte företag, men skapar grunden för att företagande ska fungera. Här tar Storumans kommun rollen som entreprenör för ökat företagande på största allvar.

Stärker varumärket Storuman
– Vi kan definitivt hitta ljusglimtar som talar för fortsatt utveckling i vår kommun, säger näringslivschef Johan Duvdahl.
Framförallt handlar det om att skapa framtidstro som föder lokalt engagemang bland företag, kommun och invånare. Det tycker Johan Duvdahl att man lyckas bra med.
– Tillsammans vänder vi utflyttningstrenden och skapar istället en livskraftig företagarkommun med fantastiska etableringsmöjligheter, fortsätter han. Samtidigt är det viktigt att vi kan ta hand om befintliga företag och invånare i Storuman.
– Vi lägger oerhört mycket resurser på att bli ännu bättre på servicesidan. Då blir vi också en bättre boendekommun. Det är en resa som vi påbörjat och som vi tror kommer att stärka varumärket Storuman som helhet, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.
Storuman passar också på att marknadsföra kommunens utbud av kultur, matupplevelser och aktiviteter under kulturhuvudstadsåret 2014. Redan innan kulturfirandet påbörjats i Umeå tjuvstartade man i Storuman med en egen premiär på Folkets hus.

Kommunens nya entré
Det är nu saker börjar hända i Storuman, enligt både Tomas Mörtsell och Johan Duvdahl. Det investeras och nyetableras, det planeras för nya bostäder och industrimark förbereds. Detta bidrar i sin tur till att kommunen får fler positiva dragkrafter för inflyttning.
– En handfull aktörer är redan på väg att teckna avtal för att få bygga i anslutning till södra infarten som blir Storumans nya handelsområde med det passande namnet Entré Storuman, informerar Mörtsell.
Initiativet till det nya handelsområdet kom från näringslivet för några år sedan. Kommunen nappade snabbt på idén och började undersöka möjligheter för potentiell etablering. Detaljplanen är nu på remiss och om allt går vägen kan det bli fråga om byggstart redan till hösten.
– Vi spiller ingen tid. Det finns tydliga önskemål från initiativtagarna att vi ska hålla ett bra tempo i utvecklingen och det tar vi fasta på, konstaterar Tomas Mörtsell.
Området skapar ett stort intresse i hela Västerbotten och inte minst kring Norrlands inland som knutpunkt för större marknader i hela Norden.
Mörtsell avslöjar slutligen att det bland annat planeras för en större rastplats med service för tung trafik, ytterligare ett steg för Storuman som framstående logistiknav i norra Sverige.