Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Strandmöllen långt framme med ny strategi

Norra Europas modernaste gasfabrik finns sedan några år tillbaka i Ljungby. Utmed E4:an kan man se fabriken och det 34 meter höga kyltornet som är Ljungbys högsta punkt. När det gäller rena industrigaser och specialgaser är det få som kan leverera som Strandmöllen – snabbt, effektivt och driftsäkert.

Strandmöllen etablerades i Ljungby redan 2010 och har utvecklats kraftigt sedan dess. Den nuvarande fabriken byggdes med framtidssäker teknik för att vara konkurrenskraftig under flera decennier. Det var ett lyckat drag för Strandmöllen, som idag är ett väl etablerat företag på den svenska gasmarknaden.
– Strandmöllen fick verkligen ett bra erbjudande i Ljungby kommun, och vi har lyckats skapa en tillväxt utöver all förväntan mycket tack vare de goda förutsättningarna som finns här, säger Henrik Erbjörnson, vd för svenska Strandmöllen sedan drygt ett år tillbaka.

Ny strategi lanserad
Strandmöllen grundades i Danmark för över 100 år sedan och är fondägt. Den svenska fabriken är ett resultat av koncernens vilja att ständigt utvecklas och eftersom investeringen bygger på eget kapital från fonden är det även ett talande bevis på Strandmöllens långsiktighet och stabilitet.
Luftgasfabriken består bland annat av fyra stora tankar – med en tankkapacitet på en miljon liter. Detta gör att Strandmöllen kan leverera gas till kunder över hela Sverige. Fabriken tillverkar Oxygen, Nitrogen och Argon som sedan levereras i flytande form eller ingår i olika blandningar som levereras på gasflaska till industrin. Strandmöllen tillhandahåller också stora mängder applikationsgaser till livsmedelsindustrin, lab och farmaceutisk industri samt sjukvården.
Sedan fabriken driftsattes 2014 har verksamheten vuxit kraftigt. Under senare år har den svenska verksamheten koncentrerats inte minst genom implementerandet av en ny organisation och flera nya IT system.
– I den nya strategin som presenterats under 2018 bygger vi vidare på denna plattform. Strategin omfattar tio punkter som företaget avser uppnå till 2020. Det är tillfredställande att se att vi redan är på god väg på flera punkter, tillägger Henrik Esbjörnson.

Snabbhet, enkelhet och flexibilitet
Strandmöllens vision är att förstärka konkurrenskraften i svensk industri. Det gör man med hjälp av riktigt bra produkter och tjänster – Strandmöllen vill vara industrins naturliga val av gasleverantör. Det ska uppnås med snabbhet, enkelhet och flexibilitet.
– Vi är proaktiva och strävar alltid efter att bli lite bättre på det vi gör. Samtidigt kompletterar vi kontinuerligt vårt värdeerbjudande med nya produkter. Under 2018 lanserades en ny flaska som heter Mini Bertha och under 2019 etableras en ny CO2-källa i Danmark vilket kommer innebära att kraftig förstärkning av vår leveranskapacitet på CO2, avslutar Henrik Esbjörnson.