Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Strängbetong – för att uppnå smart byggande krävs mångfald

Byggsektorn har tuffa utmaningar att möta framöver med tanke på skärpta miljökrav. Det hållbara samhället är mer än en långsiktig ambition – det är en verklighet som vi måste sträva efter redan idag genom att bygga miljömässigt hållbart – samtidigt ska det vara socialt och inte minst ekonomiskt hållbart. Strängbetong är störst på prefabricerade betongelement i Sverige. Prefabricerade enheter är enligt företagets VD Charlotte Bergman ett sätt att integrera en högre grad av industriellt byggande i en annars relativt konservativ bransch.

Samhällsbyggnad är en geografiskt och disciplinellt gränsöverskridande angelägenhet. Strängbetong har i över 70 år arbetat med nytänkande och hållbara lösningar för att bygga upp framtidens samhällen, idag är företaget Sveriges främsta leverantör av prefabricerade byggnadselement i betong.
Efter montering är byggnaden klar för komplettering med el, VVS, ventilation och inredning – prefabricerade moduler är ett av de mest effektiva byggnadssätten som finns att tillgå idag. Dessutom medför en ökad prefabricering bättre resurshållning och en markant förbättrad arbetsmiljö då en större del av arbetet utförs inomhus.
– Vår affärsidé är att leverera industriella byggsystem för smart, effektivt byggande. Det ska vara miljö- och kostnadseffektivt, samtidigt som vi håller högsta kvalitet på allt vi producerar. Prefabricering är för oss det allra bästa sättet att förena alla dessa aspekter, understryker Charlotte Bergman.

Sund mångfald
Strängbetong är ett typiskt exempel på ett innovativt och livskraftigt företag inom byggbranschen som vill uppnå förändring. En del av det innebär att försöka attrahera fler kvinnor till branschen. Charlotte Bergman är civilingenjör och har verkat inom flera olika områden inom byggbranschen, bl.a. utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder. Hon har haft ledande positioner i snart 20 år, och nu senast i form av VD-skapet på Strängbetong.
– Jag drivs av att arbeta i starka team och generera bra resultat. Jag tror att det bidrar till en motivation hos samtliga inblandade, det är viktigt att ställa tydliga krav, men man måste komma ihåg att ta vara på kreativitet och nytänkande också – det är på den grunden som Strängbetong etablerades en gång i tiden. Jag vill framförallt vara en förebild för både män och kvinnor och bidra till en sund mångfald i verksamheten.

Prefabricerat sparar resurser
Strängbetong har ca 1200 medarbetare och en omsättning på omkring 2,4 miljarder. Som en del av den internationella koncernen Consolis når Strängbetong den globala marknaden. Huvudkontoret finns i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm.
– Vi har gediget erfarna medarbetare som driver våra koncept och ständigt utvecklar nya lösningar inom vår nisch. Vår styrka är stora och komplexa projekt, både bostäder, kontor och industrifastigheter. Vi samarbetar mycket med arkitekter, vi ser gärna att man i ett tidigt skede öppnar möjligheter för att bygga med prefabricerade element eftersom det sparar resurser längre fram i byggkedjan. Det vinner både vi och våra kunder på, sammanfattar Charlotte Bergman.