Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Strängbetong vill förändra byggbranschen

Strängbetong har under närmare 80 år arbetat med nytänkande och hållbara lösningar för att bygga upp framtidens samhällen. Idag är företaget Sveriges främsta leverantör av prefabricerade byggnadselement i betong.

Att använda prefabricerade enheter är ett sätt att integrera en högre grad av industriellt byggande i en annars relativt konservativ bransch. Efter montering är byggnaden klar för komplettering med el, VVS, ventilation och inredning – prefabricerade moduler är med andra ord ett av de mest effektiva byggnadssätten som finns att tillgå idag.
– Vår affärsidé är att leverera industriella byggsystem för smart, effektivt byggande. Det ska vara miljö- och kostnadseffektivt, samtidigt som vi håller högsta kvalitet på allt vi producerar. Prefabricering är för oss det allra bästa sättet att förena alla dessa aspekter, säger Henrik Vinell, affärsutvecklare på Strängbetong.

Prefabricerat står sig
Prefabricering lämpar sig kanske inte för alla projekt – men i de flesta moderna byggprojekt så går det att planera för prefabricering och därmed också utöka möjligheten att tänka till och förbättra konstruktionen innan man börjar montera på plats.
– Miljöfördelarna är uppenbara med minskat svinn och bättre resurshushållning, och arbetsmiljön är också bättre då allt byggs inomhus under kontrollerade förhållanden för att därefter med avsevärt förkortad tid monteras på byggarbetsplatsen, förklarar Henrik Vinell.
I Strängbetongs verksamhet kretsar mycket av den framtida utvecklingen kring materialbesparing. Att tillverka mer med mindre. Det är betydligt enklare att göra med prefabricerade betongmoduler, än vid platsgjutning till exempel. Det finns också studier som visar att prefabricerade betongsystem har en lägre klimatpåverkan under en byggnads livstid än många andra byggsystem.
– En sådan studie genomförs just nu på beställning av Sveriges Byggindustrier, där fem olika byggsystem utvärderas och där man tidigt sett att Strängbetongs prefabricerade system står sig bra i jämförelse med andra byggmetoder och material, informerar Henrik Vinell.

Vill öka återanvändningen
Strängbetong är ett typiskt exempel på ett innovativt och livskraftigt företag inom byggbranschen som vill uppnå förändring.
– Precis som branschen i stort vill vi ju minska vårt koldioxidavtryck. Vi vill vara med för att se hur våra lösningar står sig i jämförelse med andra och vad vi kan förbättra, förtydligar Henrik Vinell.
En utmaning är att modern betong bara har funnits på marknaden i ungefär ett sekel. Material som trä och järn har använts betydligt längre och det finns en stark tradition av att bygga med dessa material som byggbranschen gärna håller sig till. Här finns mycket kvar att göra, menar Henrik Vinell, som även påtalar vikten av ökad återanvändning och fortsatt materialoptimering. Han ser stålindustrin som en god förebild.
– Större delen av armeringsjärnet i våra betongelement är hundra procent återvunnet stål. Betong har mycket att lära där. Men regelverk och EU-normer hänger inte riktigt med. Vi kan för närvarande bara ha fem procent återvunnen betong i våra system, men det kommer troligtvis att förändras i framtiden.