Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Strategiskt läge lockar fler företag till Strängnäs

Strängnäs Etableringspark ska locka ännu fler företag till kommunen.
I och med sitt strategiska läge med anslutning till E20 och riksväg 55 ligger området bra till för nya intressenter.

Företagsgruppen Kilenkrysset, som bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning, och Strängnäs kommun, driver sitt gemensamma projekt Strängnäs Etableringspark, som har som mål att locka fler företag att etablera sig i Strängnäs.
Etableringsparken erbjuder närmare 1,7 miljoner kvadratmeter planlagd mark till försäljning där Kilenkrysset och Strängnäs kommun äger cirka 50 procent var. Priset på marken varierar beroende på läge och grad av förberedande markarbeten.

– Just nu jobbar vi med den grundläggande infrastrukturen och sedan fokuserar vi på att marknadsföra och utveckla parken i etapper. Närheten till staden och trafiklederna är en viktig faktor för framgång, säger Jörgen Altin, exploateringsingenjör på Strängnäs kommun.
Det innebär att utbyggnad av gator, VA, el, fjärrvärme och fiber är påbörjad i parkens alla områden.

Uthyrning också
Etableringsparken är indelad i fyra områden med olika karaktärer och skyltlägen. Verksamheter som tillåts är bland annat lager, logistik, handel, industri, bilservice och kontor och det finns även lokaler till uthyrning.
– Om man inte vill köpa en tomt och bygga nytt så är ett alternativ att Kilenkrysset bygger på marken och hyr ut åt kunderna, säger Matilda Pettersson, som är Affärsutvecklare på Kilenkrysset.

Fyra områden
Etableringsparkens delområden är Biskopskvarn, Solberga handelscentrum, Logistikparken och Gorsingeberget. Redan i dag finns etablerade företag  som McDonalds, Circle K, Willys, Intersport, ÖB, Elgiganten och Mekonomen och fler är på väg in. Inom området finns totalt drygt 40 företag och parken ligger bara några kilometer från centrum och har tillgång till kollektivtrafik.
Både Jörgen Altin på Strängnäs kommun och Matilda Pettersson på Kilenkrysset är spända på hur framtiden kommer att se ut för det här gemensamma projektet.
– Etableringsparken är viktig för ortens näringsliv och den kommer att bidra till att skapa nya arbetstillfällen. Dessutom ser vi positivt på att den blir en bredd av olika verksamheter, säger dom.

Centralt läge
Strängnäs etableringspark marknadsför sig med att man ligger centralt till i Mälardalsområdet, att det endast tar 52 minuter till Stockholms Central med kollektivtrafik, och att det inom en radie av tio mil finns fem olika flygplatser.
Närheten till E20 gör att man nå Stockholm från flera håll med bil, både söderifrån och via Enköping på väg 55.
– Det geografiska läget är en stor fördel och vi välkomnar nya intressenter att etablera sig i Strängnäs Etableringspark, avslutar Matilda Pettersson.