Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Strömsunds arbetsmarknad hetare än någonsin

Arbetsmarknaden i Strömsund är glödhet. Arbetsförmedlingen kan redovisa rekordmånga utlysta tjänster vilket vittnar om att näringslivet i Strömsund skriker efter arbetskraft. Detsamma gäller den offentliga sektorn, som bland annat behöver fylla på med kompetens inom skola och vård.

Efter många år med en relativt begränsad arbetsmarknad klättrar Strömsund uppåt. Inom industrin utvecklas nya affärsområden baserat på nya innovationer och lanseringar. Det kräver ny kompetens. Inom kommunen kommer det också att behöva nyanställas för att utveckla flera områden, inte minst inom vård och omsorg samt pedagogik för den nya tidens lärande.
– Det är givetvis mycket glädjande att vi ser ett uppsving på arbetsmarknaden i form av ökad efterfrågan på arbetskraft inom många olika områden, säger Anders Blomberg, vd på Strömsunds utvecklingsbolag.

Industrin behöver arbetskraft
Industriföretagen Engcon och SCF Betongelement är bland de största arbetsgivarna i Strömsund. Båda söker nyanställa i takt med högre efterfrågan och större marknadsandelar. SCF Betongelement har tack vare flera stora projekt i Stockholm och Mälardalen fått en mycket mer omfattande produktion som kräver mer arbetskraft.
– Den typen av kompetens vi söker finns över hela Sverige. Vi kommer att behöva fylla på med mycket kunskap framöver och mycket kan nog hämtas från närområdet – men inte allt. Då måste vi kunna locka hit arbetskraft från andra regioner genom att marknadsföra Strömsunds och Jämtlands värden, konstaterar Peter Filén, vd på SCF Betongelement.
Engcons tiltrotator, grävskopans handled, gör nu karriär bortom så kallade early adopters. När intresset växer utanför Sverige kommer det att innebära stora tillväxtmöjligheter. Med det kommer också behovet av mer arbetskraft.

Kommunen storsatsar på rekrytering
Strömsunds kommun står inför ett generationsskifte med många stundande pensionsavgångar. Samtidigt finns ett stort behov av pedagoger till alla nivåer inom den kommunala skolan.
– Vi har en del utmaningar framför oss gällande rekrytering men samtidigt satsar vi offensivt för att öka intresset för vissa yrken. Vi erbjuder exempelvis bidrag till alla som arbetar inom kommunen och som vill omskola sig till lärare. Vi har också höjt lönerna för lärare och förskolelärare, berättar kommunalråd Susanne Hansson.
Besöksnäringen i Strömsund har också en stor tillväxtpotential och det för med sig många fördelar för angränsande näringar. Därför bedrivs ett turistutvecklingsprojekt med finansiering från EU:s strukturfonder och Region Västerbotten. I samarbetet ingår en rad andra kommuner i södra Lappland som liksom Strömsund kan erbjuda naturupplevelser, mathantverk och äventyr i skog och fjäll.