Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Structor medverkar i grundläggande samhällsbyggnadsprocesser

Anläggning av nya vägar, järnvägsspår, VA-ledningar och markprojekt tillhör vardagen för teknikkonsultbolaget Structor Uppsala AB. Verksamheten bedrivs i eget bolag men är samtidigt en del av den rikstäckande konsultgruppen Structor, som sammantaget står för en heltäckande kompetens inom allt från byggprojektering och konstruktion till infrastruktur och miljötjänster.

Den gemensamma nämnaren för alla Structor-bolag är fokus på samhällsbyggnadstjänster. Kompetensen hos varje enskilt bolag skiftar och ofta har man valt att koncentrera sig på ett fåtal områden. Uppsalaföretaget har specialistkompetens inom infrastruktur och allt som går att relatera till det.
– Vårt kunskapsområde omfattar allt som syns ovan marken och även det mesta under den. Vi är med andra ord heltäckande när det gäller mark- och anläggning för infrastrukturella projekt inklusive VA. Våra kunder är både privata bolag och entreprenörer samt kommuner och landsting, berättar Anders Metzén, vd på Structor Uppsala AB.

En viktig del i Uppsalas utveckling
Structor anlitas bland annat då nya vägar ska byggas för exploatering, befintliga vägar ska uppgraderas eller dagvattenhantering ska utredas. Genom att vara involverad i hela projekteringsprocessen bidrar Structor till de mest fundamentala samhällsbyggnadsprocesserna.
– Vi ser oss själva som en viktig del av utvecklingen i vår region, som omfattar hela Uppsala län och delar av Stockholmsregionen. Vi samarbetar med entreprenörer och exploatörer, vi ser till att vara uppdaterade och är med när det händer nya saker i Uppsala med omnejd. Att vara en engagerad samarbetspartner är det viktigaste för oss och det understryks även genom vår gemensamma devis inom Structor – vi ser möjligheter, fortsätter Anders Metzén.
Bland aktuella projekt kan den stundande bostadsbyggnationen vid Slussen i Stockholm nämnas. Där är Structor med och planerar ny infrastruktur, och projektet influerar även många liknande projekt i Uppsala. Ett annat intressant projekt har en koppling mot klimatförändringar, där Structor tar fram nya beräkningsparametrar för att samhället ska kunna hantera större mängder regn framöver.

Stort förtroende i Uppsala
Structor präglas av expansion just nu och över hela Sverige satsar man på att rekrytera och förstärka de lokala bolagen. Uppsala är inget undantag. Anders ser mycket positivt på framtiden och ser framförallt en växande potential i Uppsala som är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.
– Vi satsar på ständig utveckling och det märks i vår kompetens och på de uppdrag vi får. Ofta handlar det om projekt som sträcker sig över en längre tid, vilket visar på ett stort förtroende för oss och vår verksamhet här i Uppsala. Våra projekt gör oss till en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda ett givande och varierande arbete.
Medarbetarna erbjuds enligt Metzén stora möjligheter att vara med och påverka företagets utveckling över tid. Ett stort inflytande ger också ett stort engagemang. Det leder också till ständiga förbättringar vilket hör till Structors grundprinciper. Ambitionen för Uppsalaföretaget är att fortsätta växa organiskt, det är en expansionsplan som delas med samtliga Structor-bolag i Sverige.