Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stundande kapacitetshöjning hos Karlskoga Automatsvarvning

Karlskoga Automatsvarvning tillverkar komplexa svarvade detaljer till ett flertal stora verkstadsföretag både inom och utanför Sverige. Det har man gjort sedan 1949, och traditionen lever kvar i form av långvariga kundrelationer. Tekniken i processerna är däremot modern och högteknologisk.

Nuvarande vd Johan Stening tog över familjeföretaget Karlskoga Automatsvarvning efter Mikael Nyström för knappt två år sedan. Företaget etablerades 1949 av Mikaels far Edvard Nyström och kollegan Gunnar Adrian.
Det är en lång och gedigen historia som än idag präglar Karlskoga Automatsvarvning, och en av de första kunderna står fortfarande för en betydande del av omsättningen. HIAB i Hudiksvall, idag en del av Cargotec är en minst lika viktig partner och kund idag, som för drygt 60 år sedan.
– Vårt samarbete med HIAB illustrerar mycket av det som vi gärna framhåller för nya kunder också, eftersom vi allra helst vill etablera långvariga relationer och bygga starka fundament med våra kunder, säger Tommy Eriksson, som sedan många år är platschef på Karlskoga Automatsvarvning.

Rätt kvalitet till rätt pris
Att Karlskoga Automatsvarvning än idag, under stor konkurrens från lågkostnadsländerna, står sig så pass bra tycker Johan Stening talar för sig själv. Tommy Eriksson håller med:
– Vi har sett att många av våra kunder har flyttat ut delar av sin produktion, men de behåller oss som samarbetspartner för att de vet att vi kan leverera. Därför har vi idag affärer som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser.
Leveranssäkerhet med rätt kvalitet till rätt pris är oerhört viktigt. Att jaga lägsta pris för stunden kan också bli en dyr affär i slutändan, något som många i branschen säkert också kan relatera till.
– Det finns många exempel där företag som valt ett kortsiktigt billigare alternativ ganska snabbt hittat tillbaka till sin gamla samarbetspartner i Sverige. Vi samarbetar med framstående aktörer inom försvarssegmentet, gruvnäringen, maskinbyggare och fordonstillverkare inom det tyngre segmentet, och samtliga är kunder med mycket höga krav och snäva toleranser, säger Tommy Eriksson.

Ökar i omsättning – behöver rekrytera
Johan Stening har ett långt förflutet inom IT-branschen men när möjligheten dök upp i form av delägarskap i Karlskoga Automatsvarvning såg han det som en stor utvecklingspotential.
– Den moderna tillverknings- och bearbetningsindustrin är högteknologisk och att få vara med och vidareutveckla en så pass anrik aktör, med nya mål och visioner, såg jag som en utmaning som jag helt enkelt inte kunde motstå.
Och nog har det varit en spännande resa hittills. Under 2015 omsatte bolaget ungefär 29 miljoner, och under 2016 var man uppe i en omsättning på 38 miljoner. Prognosen för i år ligger på ungefär 43 miljoner kronor.
– Vi har expanderat med både nya maskiner och ny kompetens. Vi har en betydligt högre kapacitet idag, och den största utmaningen för framtiden blir att hitta personal med rätt kompetens. Vi har lyckats bra i rekryteringen men vi behöver bli fler, påpekar Tommy Eriksson.