Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Styrd Borrning styr i Karlstad

Att borra rätt i berg och lera fodras det stor kunnande om tekniken. Den tekniken och arbetssättet har företaget Styrd Borrning i Karlstads AB.
– För att undvika skador på växtlighet och annan natur är styrd borrning ett fördelaktigt alternativ, jämfört med traditionell schaktning, säger Johan Gustafsson som är vd på företaget och ägare tillsammans med Leif Olsson.  Det var för 10 år sedan som man startade företaget när man köpte sig ur Kewab där dom var anställda i 20 respektive 18 år och i dag har man 22 anställda.

– Tiden har gått fort och hela tiden vill vi utveckla oss, säger Johan som menar att det är viktigt att man använder rätt teknik och hittar smarta lösningar för kunden.

Borra utan skador
Styrd Borrning i Karlstad AB använde olika tekniker när det gäller borrning.
– Det går att borra under ytor som är asfalterade eller stenbelagda utan att det uppstår skador på markytan, vilket resulterar i mindre återställningsarbeten, berättar Leif vidare.
I extra känsliga naturområden (Natura 2000, trädalléer, vattendrag eller annan skyddsklassning) där schaktning inte är tillåten är styrd borrning optimalt. Johan vill också framhäva personalen och dess stora kunnighet inom dessa områden.
– Bra personal med stor kunnighet krävs och kunna ta ett stort ansvar. Och det är oerhört viktigt. Det handlar om ett avgöra vid varje nytt arbete så att det blir rätt, säger Leif.
Styrd borrning är en överlägsen metod för att förlägga ledningar när man är rädd om marken. Att borra under träd, väg- och järnvägar, åker- och skogsmark, myrmark och stadsmiljö gör att miljön påverkas minimalt.
– Borrhuvudets läge kontrolleras med elektronik och styrs med hjälp av en vinklad styrsked, säger Leif.

Trånga utrymme
Företaget i Karlstad arbetar också inom svåra och trånga utrymmen med stor precision.
– I stadsmiljö finns det ledningar i marken och belagd markyta och då är styrd borrning ett mycket bra schaktalternativ, säger Johan. Detta för att undvika kontakt med el- och vattenledningar, fjärrvärme och fiberkanalisation. Då kan kan styrd borrning passera med stor precision utan att stora schakt behövs. De olika metoderna varierar beroende på markförhållande och omgivning.
– Vi har möjlighet att borra i allt från lera och sand till fast berg. Gemensamt för alla är att ett pilothål först borras upp. Detta ryms sedan upp i ett eller flera steg till önskad slutdimension.

Flera lösningar
Det är många olika uppdrag som tillfaller företaget i Karlstad.
– Det gäller att hitta den teknik som behövs vid varje tillfälle, säger Johan som här ger några exempel på hur man löser det med smart borrning.
– Ett exempel är när en hustomt ligger på ett berg, då kan det bli bekymmersamt att förlägga vatten och avloppsledningar, sprängning i berget kan medföra komplikationer.  Men då har Styrd borrning receptet på hur man går till väga.
– Med styrd hammarborrning har vi hjälpt dessa kunder att kunna ansluta sig till VA-nätet genom borrhål utförda i berg som ger minsta möjliga påverkan på omgivande natur.

Kan växa
Företaget har växt i lagom fart och följt med marknaden.
– Det är klart att vi kan bli ännu större, säger Johan. Men måste vara offensiv men även det med respekt , säger Leif som också berättar att man har kunder runt om i hela Sverige. De tre viktigaste sakerna är, att kunden ska tänka styrd borrning i Karlstad AB som ett naturligt första val. Att hålla en hög kompetens med visioner att växa med marknaden. Att ha en maskinpark som täcker kundernas behov.

Privat
När man inte är ute och borrar kan man koppla av med ishockey och då är det Färjestad man tittar på. Resor är också ett intresse för oss, för Leif blir det minst en resa om året till Usa och för Johan blir det blandning. Att vara ute och fiska har dom också som ett intresse, det är en bra avkoppling från jobbet som man lever med dygnet runt.
Bengt Karlsson