Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Styrkan i att alltid se möjligheter

Urbaniseringstrenden blir allt starkare i Sverige och med den föds också nya möjligheter för bygg- och fastighetsbolag över hela landet. Det är inte längre enbart storstadsområden som står för tillväxt – idag råder bostadsbrist i stort sett i alla kommuner. Den stora bostadsfrågan är en samhällsutmaning som Structorgruppen gärna möter med sin främsta styrka: att se möjligheter.

Det är inte bara nya bostäder som ska byggas. I bostadutvecklingens kölvatten ökar också behovet av nya skolor, gator, VA och kollektivtrafik. Helt enkelt en förhöjd samhällsservice och bättre infrastruktur, som dessutom ska byggas mer hållbart för framtiden – saker som teknik- och kunskapsföretaget Structor är allra bäst på.
Structorgruppen består av ett 30-tal företag som sammantaget utgör en av Sveriges största konsultgrupper inom bygg- och fastighetsbranschen. Inom gruppen drar de olika företagen nytta av varandras resurser, men varje företag är samtidigt en egen enhet som till stor del ägs av i bolagen verksamma partners.

Starka tillsammans
I Dalarna har Structor en heltäckande verksamhet bestående av ett antal samverkande företag som levererar allt från projektledningstjänster inom såväl industri som fastigheter till avancerade konstruktionstjänster för att utveckla morgondagens hållbara bostäder.
– Det ska vara lätt att samarbeta med oss. Vi står för mycket kunskap och har många olika specialistområden, men för kunden är vi fortfarande kort och gott Structor, säger Kristina Hansen, som ansvarar för ett av Structors företag i Dalarna med inriktning mot byggnadskonstruktion.
Mikael Hansson, vd för Structor Projektledning i Dalarna, inflikar att oavsett om det gäller regionala bostadsprojekt eller stora nationella industriprojekt så kan Structor skapa bättre lönsamhet genom hela projektprocessen tack vare de olika kompetenser som finns i de olika bolagen.
– För vår del inom projektledning handlar det mycket om utredningar, kalkyleringar, projekt- och byggledningstjänster. Därefter kan vi ta hjälp av ett annat Structorföretag för att projektera och slutföra en byggkonstruktion exempelvis, förklarar Mikael Hansson.

Ser över kompetensfrågan
Structor Dalarna medverkar i projekt över hela Sverige och har till och med flera engagemang utomlands tack vare strategiska samarbeten som byggts upp under åren. Som exempel används kompetens från Dalarna för att projektera Gamlestadens Resecentrum i Göteborg, liksom för utveckling av framtidens hållbara bostadsområden runtom i landet.
År 2020 bör Structorgruppen ha uppnått sitt tillväxtmål och vara 600 medarbetare. Den stora utmaningen ligger dock i att hitta rätt kompetens, en utmaning som Structor delar med hela branschen.
– Även när det gäller kompetensfrågan drar vi nytta av förmågan att se till helheten och samverka inom hela Structor. Det ger oss ett försprång eftersom vi kan erbjuda våra konsulter möjligheter att få arbeta med riktigt spännande projekt, och eftersom Structor har en platt hierarki är den enskilde mer fri att påverka sitt arbete och sin vardag, menar Erik Hallberg, som är vd för Structor Industriprojekt i Dalarna.
Kristina, Mikael och Erik ser mycket ljust på framtiden för Structor i Dalarna med flera storskaliga och samhällsnära projekt på gång. Under 2017 kommer mycket resurser att koncentreras kring den långsiktiga kompetensförsörjningen och hur den ska lösas.