Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Styrkan i att kombinera stort och smått

PwC fortsätter att stärka sitt varumärke som de små- och medelstora företagens lokala samarbetspartner. Samtidigt är PwC en av världens största aktörer inom revision och redovisning och därmed en viktig samarbetspartner för många globalt ledande företag inom en rad olika branscher.

Det är just förmågan att kombinera de två perspektiven – stort och smått – som är den största styrkan för PwC. Det stora företagets investeringsförmåga och samlade resurser i form av kompetens och erfarenhet kombineras med ingående kunskap om det lokala näringslivet. Det ger en svårslagen helhet som Marina Stuberg och Anette Bergendahl på PwC i Östersund är stolta över.
– Vi tillhör en koncern med över 4000 anställda i Sverige, men har ändå lyckats skapa en familjär stämning och känsla. Jag tror att det är förankrat i företagskulturen på PwC och det ska vi också förmedla till våra kunder, säger Marina.
PwC står för ett heltäckande erbjudande som omfattar såväl löpande redovisning som kvalificerad rådgivning inom affärsutveckling och beskattning samt inte minst revisionstjänster. Med lokal representation på över 100 platser i Sverige känner PwC den lokala marknaden väl.
– Det är viktigt att komma ihåg att det svenska näringslivet till största delen består av små och medelstora bolag, de utgör därför en självklar målgrupp för oss, tillägger Anette.

Frigör tid för affärsutveckling
Östersund beskrivs ofta som Jämtlands enda stad. I Östersunds kommun bor ungefär hälften av länets invånare. Näringslivet präglas av entreprenörskap med många egenföretagare, säsongsarbetare och deltidsföretagare. Antalet en- eller fåmansbolag är stort.
– Det startas många nya verksamheter här baserat på säsongsbetonade möjligheter. Vi måste självfallet anpassa våra tjänster efter den lokala marknadens behov. Samtidigt ska vi vara med och leda den digitala utvecklingen inom våra affärsområden. Vi ska också fokusera på entreprenörskap och att underlätta för tillväxt i våra kunders företag. Utvecklingen av det digitala verktyget MyBusiness är ett bra exempel på det, belyser Marina Stuberg.
MyBusiness används redan av många små- till medelstora företag som vill göra hela eller delar av sitt ekonomiarbete men som samtidigt söker uppbackning från en kvalificerad rådgivare.
– Att nyttja digitaliserade system och rutiner kan frigöra mer tid för aktiv affärsutveckling vilket i stort sett alla företag strävar efter. MyBusiness är samtidigt ett viktigt inslag i hela PwC:s digitaliseringsarbete. Det ska vara lätt för våra kunder att ta del av fördelarna med standardiserade tjänster, men samtidigt ska vi bibehålla vår personlighet och kompetens att möta varje enskild kund på rätt nivå, förklarar Anette Bergendahl.

Allt digitalt
PwC var långt före marknadens krav och efterfrågan när det gäller introduktion av digitala tjänster. Samtidigt är det en utmaning för en verksamhet som till stor del är beroende av information på papper. PwC har lyckats ställa om hela verksamheten så att det idag är fullt möjligt att göra ett bokslut helt digitalt, för de kunder som så önskar.
För att understryka att byrån strävar efter ständig förnyelse och modernisering flyttar man snart in i nya lokaler i centrala Östersund. Enligt Marina Stuberg och Anette Bergendahl blir det ett av stadens mest moderna kontor, vilket kommer att stärka bilden av PwC som en framåtsträvande, modern och digitalt ledande leverantör av ekonomitjänster.