Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Styrsöbolaget har cirka fyra miljoner passagerare om året

Skärgårds- och hamntrafiken i och utanför Göteborg har gamla anor. Redan 1837 sattes den första ångslupen i trafik i hamnen.
1922 bildade några öbor Styrsö Nya Trafik, som allmänt kom att kallas Styrsöbolaget.
– Vi kör totalt cirka fyra miljoner passagerare om året, två miljoner i skärgården och lika många i Göteborgs hamn, berättar Bertil Karlsson, vd på Styrsöbolaget.

Passagerartrafiken i skärgården och på älven körs efter upphandling på uppdrag av Västtrafik, som är huvudman för all kollektivtrafik i Västra Götaland. Sommaren 2000 privatiserades Styrsöbolaget och ägs sedan januari 2004 av Veolia Transport Sverige AB.
Styrsöbolaget har 14 båtar som kör i södra skärgården och på älven. Tre av skärgårdsbåtarna har café ombord och två båtar går i frakttrafik.

Populära skärgårdsbåtar
Under vintertid reser cirka 120.000 personer med skärgårdsbåtarna per månad. Sommartid kan det under juli bli 260.000 passagerare när sol och bad lockar många utflyktsresenärer. Totalt per år blir det cirka två miljoner resenärer.
Under vintertidtabellen används normalt Rivö, Silvertärnan, Valö, Vesta och Ylva i trafiken. När någon båt tas ur trafik för underhåll eller reparationer ersätter Fröja eller Vipan, som normalt ligger i reserv. Under sommartidtabellen tillkommer Fröja och Skarven i trafiken.
För service till resenärer och båtar har terminalen på Saltholmen med biljettförsäljare och reparatörer en viktig funktion.
– Sedan hösten 2010 har vi två nya snabbgående kolfiberkatamaraner i trafik i skärgården. Dessa har halverat restiden för passagerarna i många fall, berättar Bertil Karlsson.

Last- och bilfärjorna
Styckegods transporteras främst med lastfärjan Göta II medan fordon körs med bilfärjan Ärlan. Trafiken körs på uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret.
Årligen transporteras cirka 5.100 fordon och cirka 6.500 ton styckegods med färjorna från Fiskebäck.
Älvsnabbenlinjen går tvärs över älven mellan Rosenlund och Lindholmspiren och körs måndag – fredag med 6-7,5 minutersintervall, sommartid 12-15 minutersintervall.

En fräsch motorpark
Att ta sitt ansvar för miljön är en självklarhet för Styrsöbolaget.
– Vi använder alltid den senaste teknologin i våra båtar. Vi har ingen motorpark med gamla, renoverade motorer utan vi byter ut mot de nyaste som finns på marknaden och följer de lagar och krav som finns, säger Bertil Karlsson.
Som bränsle används diesel MK 1 med fem-tio procent inblandning av FAME. I frakttrafiken kommer det att installeras efterbehandlingssystem under året, d.v.s. ett reningssystem för avgaserna.
– Vi har också ett bränslebesparingsprojekt där vi har kurser i sparsam körning. Vi har system ombord där skepparen själv kan lära sig av sitt körsätt för att minimera bränsleförbrukningen. På ett par av våra båtar har vi sparat upp till 15 procent bränsle när de har körts av skeppare som gått igenom hela proceduren med kurser och system, berättar Bertil Karlsson.

Förnyat förtroende
Styrsöbolaget har haft en god utveckling de senaste åren när det gäller passagerarantalet. Under 2012 ökade resorna i älvtrafiken med över 30 procent.
– Nu blickar vi framåt. Vi har vunnit våra upphandlingar och ska fortsätta vårt uppdrag med att köra bilar och gods ute i skärgården. Vi har också fått förnyat förtroende att köra passagerarbåtarna både på älven och i skärgården. Under 2014 ska vi börja köra två nya båtar på management, som Västtrafik håller på att bygga. Det är ett intressant koncept att få vara med om, säger Bertil Karlsson avslutningsvis.