Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Styrsöbolaget vidareutvecklar uppskattat koncept med miljö och god kvalitet i fokus.

Med över 4,5 miljoner passagerare är Styrsöbolaget en ytterst expansiv aktör som trafikerar Göteborgs skärgård och Göta älv i Göteborgs hamn. De två nylevererade färjorna Älveli och Älvfrida körs på uppdrag av Västtrafik, vilka även står som ägare till fartygen. Den positiva utveckling som sker på Norra Älvstranden både i fråga om företagsetablering och nya bostäder har lett till en enorm resandeutveckling under senare år vilket i sin tur bidragit till satsningen i nya fartyg.

Skärgårds- och hamntrafiken i och utanför Göteborg har gamla anor. Redan 1837 sattes den första ångslupen i trafik i hamnen och från mitten av 1860-tal har ångbåtar trafikerat södra skärgården. 1922 bildade några öbor Styrsö Nya Trafik, som allmänt kom att kallas Styrsöbolaget, ett namn som lever kvar i folkmun än idag och som de flesta göteborgare och skärgårdsbor känner igen. Det registrerade namnet AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik är i princip bara formellt med på papperet.

Miljöhänsyn en självklarhet
Styrsöbolaget äger 12 passagerarfärjor och två fraktfartyg. Utöver det ansvarar man även för driften av Älveli och Älvfrida som ägs Västtrafik. Under de senaste åren har man arbetat intensivt för att få ner miljöpåverkan, under året kommer samtliga fartyg ha fått nya motorer med bästa miljöprofil och fem har dessutom utrustats med avancerade system för efterbehandling av avgaser, vilket även Älveli och Älvfrida har.
Tack vare de två snabbgående kolfiberkatamaranerna Valö och Rivö, som trafikerar Vrångö som ligger längst söderut i skärgården, har Styrsöbolaget dessutom lyckats halverat restiden utan att öka belastningen på miljön. Faktum är att snabbåtarna drar cirka en liter mindre bränsle per nautisk mil, jämfört med sina föregångare.
– Att tänka på miljön är en självklarhet idag, inte minst för oss som kör på uppdrag av Västtrafik och Göteborgs stad. Vi arbetar för att minska vår miljöbelastning hela tiden. Västtrafiks färjor Älveli och Älvfrida är redan förberedda för att i framtiden kunna konverteras till eldrift och vi jobbar aktivt med olika miljöförbättrande projekt för att uppgradera vår egen flotta berättar Styrsöbolagets vd Bertil Pevantus.
Sedan 2010 har Styrsöbolaget gjort en bränslebesparing på cirka 14 procent tack vare satsningar på ecodriving och detta trots att man kör mer trafik.

Uppskattat koncept vidareutvecklas
Passagerartrafiken i skärgården och på älven körs efter upphandling på uppdrag av Västtrafik, och frakttrafiken i södra skärgården körs på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad. För fraktuppdraget används fartygen Ärlan och Göta med Älv-Vira som reserv.
I skärgårdstrafiken används normalt Rivö, Silvertärnan, Valö, Vesta och Ylva. När någon båt tas ur trafik för underhåll eller reparationer ersätter Fröja eller Vipan, som normalt ligger i reserv. Under sommartidtabellen tillkommer Fröja och Skarven.
I älvtrafiken används normalt Älveli och Älvfrida på kortlinjen med Älv-Vira och Skarven som reserv och på långlinjen används Älvsnabben 4 och Älvsnabben 5 med Älvsnabben 3 som reserv.
Av 4,5 miljoner passagerare är fördelningen ungefär 50/50 mellan skärgården och älven. Trafiken över älven står dock för en omfattande tillväxtpotential eftersom utvecklingen av Norra Älvstranden fortsätter. Styrsöbolaget har väldigt nöjda kunder och 2014 hade man ett nöjdkundindex på hela 99 procent.
– Nu blickar vi framåt. Vi har precis börjat köra på våra nya avtal på passagerarsidan och har även fortsatt uppdrag med att köra bilar och gods ute i skärgården. Vi vet att vi har ett koncept som uppskattas och kommer att fortsätta investera i den senaste tekniken för att bibehålla en god kvalitet och service – givetvis med lägsta möjliga miljöpåverkan, säger Bertil Pevantus avslutningsvis.