Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Suez tjänst SafeSimplex hjälper företag att göra rätt utan att avslöja några hemligheter

Ett ohållbart nyttjande av naturens resurser har satt sina spår, men det går att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling om mer utrymme skapas för återvinning. Det är något som det globala miljöföretaget Suez arbetar för dagligen. Med allt fler innovativa lösningar till förfogande kan Suez möta återvinningskunder inom i stort sett alla branscher – även de mest hemlighetsfulla som lever på informationshantering.

Kännetecknande för Suez är ett kraftfullt miljöarbete världen över. På lokal nivå ger det mervärden i form av en hög kunskapsnivå genom hela företaget. Kunderna känner en stark tilltro till koncernen generellt, och den är känd för att kunna ta hand om alla typer av material – inklusive farligt avfall och nu även sekretessmaterial.

Unik hantering av sekretessbelagt material
Tuffare miljökrav ställer allt högre krav på motprestation. Här kan Suez vara en viktig samarbetspartner som underlättar implementering av nya processer för högre återvinningsgrad och en minskad uppkomst av avfall. Suez är samtidigt ett mycket innovativt företag som ständigt utvecklar nya lösningar för att ta hand om så mycket återvinningsmaterial som möjligt. Det är den senaste lösningen SafeSimplex® ett bra exempel på. SafeSimplex® har utvecklats speciellt för företag som hanterar känslig information och stora informationsflöden, och som vill kunna återvinna papper, mobiltelefoner och datalagringsmedia utan att riskera informationsläckage.
– Med SafeSimplex® har vi utvecklat en unik lösning som marknaden verkligen behöver. Konceptet bygger på hantering av sekretessbelagt material, det vill säga papper och alla tänkbara datalagringsmedia. Det hanteras på ett säkert sätt och mals ner direkt i våra fordon, så att ingen information riskerar att komma i orätta händer, förklarar Jan Andersson, försäljningschef Region Syd.
SafeSimplex® utvecklades först på prov för en annan region, och kommer nu att spridas över hela Sverige. Nu är det Region Syds tur, och det omfattar ett stort geografiskt område från Malmö och upp till Varberg samt över landet mot Kalmar i sydöstra Sverige. Kunder i regionen kommer att kunna ansluta sig till den nya lösningen mot årsskiftet. Tanken bakom SafeSimplex® är att hjälpa kunderna återvinna mer, utan att äventyra känslig information.

Ser fram emot nya samarbeten
Miljöriktiga lösningar bygger på god ekonomi och miljömedvetenhet som håller över tid. SafeSimplex® är ett komplett system för omhändertagande av sekretessmaterial och passar alla typer av företag – oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Med SafeSimplex® kan kunderna vara säkra på att uppfylla kraven i miljölagstiftningen och EU:s WEEE-direktiv (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment).
Det är inte miljömässigt försvarsbart att transportera avfall under längre sträckor. Därför har Suez lokala anläggningar som hanterar avfall och återvinningsmaterial nära kunderna. Det gäller även framtida kunder som ansluter sig till SafeSimplex®. Materialet kommer att förstöras på plats, under övervakning av kund om så önskas, och därefter transporteras till en lokal anläggning för återvinning.
Det har kanske aldrig varit enklare att göra rätt – och samtidigt bevara sina hemligheter. Jan Andersson tror att lösningen kommer att få ett stort gensvar i Skåne och Region Syd, och ser fram emot nya samarbeten i regionen.