Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

sumNERV – inte som andra systemleverantörer

Den digitala utvecklingen kommer med stora möjligheter – men även med nya utmaningar och hot som måste beaktas. sumNERV har etablerats för att göra processen lite enklare och hjälpa företag i övergången till en mer effektiv och ständigt uppkopplad verksamhetsplattform.

sumNERV säkerställer att de viktigaste digitala funktionerna i kundernas verksamheter är uppbackade och skyddade mot både förlust och angrepp. Det sker utifrån ett kontinuitetsperspektiv, där verksamheterna måste ha tillgång till dessa funktioner för att upprätthålla sina processer. I tjänsteutbudet finns därför fyra huvudkategorier: Backup som tjänst (Backup-as-a-Serivce / BaaS), Övervakning som tjänst (Monitoring-as-a-Service / MaaS), Disaster Recovery som tjänst (Disaster-Recovery-as-a-Service / DRaaS) samt Hosting.

Tillgängligt men samtidigt skyddat?
Grundarna och tillika ägarna Robert och Hanna Hedblom ställer en retorisk fråga som de själva svarar på för att redogöra sambandet mellan tillgänglighet och skydd:
– Kunder har idag inte tiden eller orken att ha kontroll på sina backuper som har till syfte att kunna återskapa den mest kritiska och viktiga tjänsterna för ett företag. Vi bistår med förståelse för vad som är viktigt, varför det är viktigt men framförallt testar av att de backuper som utförs går att återläsa. Detta är vad man i branschen kallar för test av restore, alla pratar om det, men få gör det.
Robert Hedblom har fått flera utmärkelser, bland annat Microsoft MVP. Han är erkänt en av de bästa i världen gällande Backup, Restore, DR samt Business Continuity, och har hjälpt företag som Microsoft, HPE, DELL, Hitachi, federala myndigheter i USA samt större enterprise företag runt om i Europa och världen att komma tillrätta inom dessa kvistiga områden.

Övervakningen då?
sumNERV samarbetar med några av världens främsta leverantörer av säkra systemlösningar och kan efter en grundlig utvärdering av kundens befintliga funktioner presentera helhetslösningar som faktiskt optimerar och effektiviserar kundens processer och som samtidigt skyddar kritiska funktioner och information.
– Många företag sitter idag och tror att de har en bra övervakning. Det vi gör med vår MaaS-tjänst är att definiera tillsammans med kunden vad som är kritiskt och varför. Vidare bygger vi helt automatiserade koncept kring övervakning baserat på Artificial Intelligence (AI) samt Machine Learning. Vår lösning är helt molnbaserad (en SaaS tjänst, Software-as-a-Service) vilket innebär att kunden aldrig behöver investera i en egen hårdvara, allt är redan klart. Agenten som installeras på berörda servrar lär sig vad som är vanligt beteende men framförallt presenterar den avvikelser som larm. Vidare kommer kunden även få en övergripande vy över sina kritiska system som man valt övervaka och tack vare AI-komponenterna kan övervakningen presentera viktiga beroenden för kundens system.

Måste man kasta allt och börja om?
Det finns många exempel på mycket lyckosamma projekt som sumNERV medverkat i. Robert och Hanna kan inte nämna kunderna vid namn, men ger flera generella exempel. Ett kretsar kring att återställa eller återskapa funktioner vid förlust.
– Att prata om säkerhetskopiering på annat media anser vi vara utdaterat. Istället pratar vi om utökad funktion för återställning och då syftar vi på att återställa förlorad och/eller korrupt data till sitt ursprungliga läge. Utifrån det bygger vi ett ramverk för skydd, backup, återställning och driftsättning.
Man är noga med att poängtera att det inte handlar om att slänga allt som redan levererats av andra konsultfirmor och byta hela system som ofta är kapitaltunga investeringar. Det handlar däremot om att arbeta lite smartare med de resurser som finns och faktiskt optimera nyttan av tidigare investeringar.
– Alla företag vill till molnet men majoriteten inser snabbt att alla deras lösningar inte passar för en publik molntjänst. Vi erbjuder en extremt kostnadseffektiv hosting med hög driftsäkerhet och tillgänglighet som går att mäta med de större aktörerna på den globala marknaden. Vi är väldigt fokuserade på att leverera en extremt hög kundnöjdhet.

En omöjlig kombination?
sumNERV kombinerar hög kvalitet och tillförlitlighet med kostnadseffektivitet. En omöjlig kombination? Inte för sumNERV.
– När man talar med företag har majoriteten en övertro kring att man är mer redo och skyddad för en katastrof, efter lite samtal brukar företag och personerna som ansvarar för företagens tjänster komma till insikt att man inte har så bra koll som man tror. Med hjälp av vår DRaaS-tjänst kan företag replikera sina servrar till våra datacenter och därmed vara trygga med att om olyckan är framme kan deras kritiska system fortsätta att rulla, men då i något av våra datacenter då kundens egna ligger nere. Vidare utför vi extremt noggranna tester att servrar som representerar företagens tjänster och lösningar startar upp korrekt, tillsammans med kunden definierar vi en strukturerad och korrekt DRP (Disaster Recovery Plan).
Detta är ett nytt sätt att jobba inom branschen, men man ser att det är här framtiden finns.
– Det är inte försvarbart att arbeta utifrån ett leverantörsperspektiv när antalet leverantörer bara blir fler. Vi är däremot lyhörda inför kundens behov och strävar efter att överträffa alla förväntningar. Vi gläder oss naturligtvis extra mycket åt utmärkelsen från Microsoft (Microsoft MVP), som vi erhållit nio år i rad tack vare vår höga kompetens i företaget och den kvalitet vi håller i alla leveranser, avslutar Robert och Hanna med.