Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sund samhällsutveckling angeläget för Svenska kyrkan

Genom att låta bygga Sankta Katarina studentboende samt Laurentiusgården seniorboende befäster Svenska kyrkan en stark framtidstro i Örebro. Bostäderna är speciellt framtagna och byggda för målgrupper som annars kan ha svårt att hitta ett bra boende i en växande stad och i tider av bostadsbrist.

Svenska kyrkans uppdrag är förvisso inte att erbjuda bostäder, men att bidra till en hållbar samhällsutveckling är något som hela organisationen absolut kan skriva under på. Bostadsbristen berör många och kan hindra en sund samhällsutveckling, därför valde Svenska kyrkan att satsa på nybyggnationer mitt i centrala Örebro. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolaget Svenska kyrkans Bostäder i Örebro AB.

En del av kyrkans engagemang
Med de egenutvecklade lägenheterna möter Svenska kyrkan en del av bostadsbristens problematik, men kan inte ensamma lösa den. Däremot ser man det som ett starkt bidrag och en del av Svenska kyrkans engagemang för människor och samhälle.
Sankta Katarina studentboende omfattar 137 lägenheter i mindre storlek som passar utmärkt för studerande. För att kunna söka lägenhet här krävs att man är inskriven på ett universitet eller en högskola, och de allra flesta som bor på Sankta Katarina går på Örebro universitet. Förutom ett komfortabelt och tryggt boende erbjuds en stark gemenskap, för den som vill, med öppna aktiviteter i samarbete med Svenska kyrkan Almby församling.
Med Laurentiusgården möter Svenska kyrkan bostadsbehovet bland äldre som söker ett tryggt boende med mycket gemenskap. Det är fritt och helt upp till hyresgästerna att delta i de aktiviteter som anordnas i samarbete med Svenska kyrkan Olaus Petri församling, och de flesta som söker en lägenhet i Laurentiusgården söker också den gemenskap som finns här. De 101 välplanerade lägenheterna ligger på Norr i Örebro, ett stenkast från Olaus Petri kyrka.

Fler bostäder behövs
Det finns inget krav att man ska tillhöra Svenska kyrkan, även om det ger förtur till lägenheterna både i Laurentiusgården och i Sankta Katarina studentboende. Syftet med bostäderna är att skapa något värdefullt för hela Örebro, genom att ta vara på dessa målgruppers intressen.
Det är nog många som nyfiket undrar om Svenska kyrkan kommer att bygga fler bostäder i Örebro. Mona Söderström, vd på Svenska Kyrkans bostäder i Örebro AB, är noga med att poängtera att inget är fastställt. Däremot påtalar hon gärna att diskussionen förs, och att intresse finns.
– Det finns ett tydligt intresse och ett stort behov av nya bostäder i Örebro, bekräftar hon. Vi undersöker möjligheterna och är positiva till att diskutera dem, men vi har ännu inte beslutat om eller när vi kommer att bygga något mer.
Det var ett stort steg att bygga både Sankta Katarina studentboende och Laurentiusgården. Mycket kraft kommer därför att läggas på att förvalta och förädla dessa fastigheter. Om de i framtiden får sällskap av fler får tiden utvisa.