Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sunda värderingar styr Sirius Chartering

Det är minst sagt en spännande utveckling som pågår bland rederierna på Donsö. Att satsa på nybyggen är ett viktigt led i att skapa en ung flotta som är attraktiv på marknaden. Samtidigt som det är viktigt att hålla sig a jour med ny teknik, så är det lika viktigt att vara lyhörd för vad marknaden behöver. Det är Sirius Charterings uppgift.

På Sirius Chartering, som ingår i Siriusgruppen tillsammans med Sirius Shipping och Vald. Andersson Shipagency, är man specifikt inställd på att arbeta så nära industrin som möjligt och styra verksamheten efter kundernas behov. Sirius Chartering är dagligen aktiva i spotmarknaden, där man har en framträdande roll, men att skriva långa avtal och skapa täckning för flottan över lång tid går före snabba och kortsiktiga vinstmöjligheter.
– Vår verksamhet kan liknas vid en försäljningsorganisation på land, och det vi marknadsför är lastutrymme ombord på produkt-/kemtankfartyg. Vi befraktar fartyg inom Siriusgruppen såväl som andra rederiers fartyg. Vår roll är med andra ord central för att hela rederiverksamheten ska gå runt, säger Martin Sjöholm på Sirius Chartering.

Värnar sina grundvärderingar
Sirius Chartering har utökat flottan under de senaste åren och mycket är tack vare de satsningar som sker inom Sirius Shipping, där ett nytt fartyg levererats nyligen och ytterligare två är på beställning.
Andra redare följer trenden och nya fartyg beräknas levereras in till marknaden under kommande år. Men att befrakta så mycket som möjligt för olika rederier är inte framtidsstrategin för Sirius Chartering – utan snarare att befrakta så effektivt som möjligt inom trader som kompletterar och inte konkurrerar med varandra.
– Utöver Sirius Shipping samarbetar vi just nu med två andra rederier. Vi skulle kunna utöka med en redare till, om det finns bra underlag för det och vi kan bygga en relation som stämmer överens med våra egna värderingar, säger Martin Sjöholm.

Jobbar långsiktigt
Tröskeln in på shippingmarknaden är hög. På Sirius Chartering ställer man mycket höga krav på sina samarbetspartners och är i det närmaste kräsen när det gäller nya partners. Det är för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet gentemot befintliga kunder.
– Vi ställer höga krav på de fartyg och rederier som vi sysselsätter. Det är enbart långsiktiga relationer som gäller, bekräftar Martin Sjöholm.
Inom Sirius Charterings organisation, som i dagsläget sysselsätter fem personer på kontoret i Västra Frölunda, finns en mycket bred erfarenhet från bland annat lastplanering, bunkertrading, forwarding, klarering och sjöfartsjuridik. Sammantaget står de fem nyckelpersonerna för en stor samlad erfarenhet med många år inom branschen.
– Vi kan hantera så gott som alla typer av affärer inom shipping men kör störst andel långsiktiga volymavtal. Det är så vi har arbetat sedan starten och så vi har för avsikt att fortsätta, avslutar Martin Sjöholm med.