Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Sunderby folkhögskola öppnar nya möjligheter

Med kunskap och människan i fokus vill Sunderby folkhögskola öppna möjligheter för fler att nå sina studiemål. En folkhögskoleutbildning ger inte bara behörighet för vidare studier, utan är även en viktig pusselbit för många att komma vidare i sin egen utvecklingsprocess eller kunna helhjärtat kunna fokusera på ett intresse. Det kan kursdeltagare vittna om.

Sunderby folkhögskola grundades redan 1896 och ligger strategiskt bra mellan Luleå och Boden, med goda kommunikationer och en naturrikedom väl värd att uppleva. Skolan har konst, kultur och kreativa näringar som profil, och även om man inte går en kurs på konstskolan eller indiespelutveckling blir man som deltagare alltid en del av en kreativ lärmiljö.

Från allmän kurs till högre utbildning
Som alla folkhögskolor erbjuder Sunderby folkhögskola möjligheten att läsa upp kärnämnen genom så kallad allmän kurs. Det finns stora fördelar med att undervisningen sker i en kreativ, inspirerande miljö där varje enskild individ placeras i första rummet.
Kajsa Djärf har studerat vid Sunderby folkhögskola under drygt tre år. Hon går allmän kurs för att läsa upp de ämnen som behövs för att få betyg för en kompletterad gymnasieutbildning och därefter ha möjlighet att komma in på en eftergymnasial utbildning.
– Folkhögskolan har förändrat min syn på studier och hur jag känner för att läsa vidare. Det är en fantastisk utveckling som jag inte trodde var möjlig innan jag kom hit. Jag har fått helt nya förutsättningar och verktyg för att tillgodogöra mig kunskap på ett sätt som jag inte fick under gymnasietiden, säger Kajsa, som planerar att vara färdig med allmän kurs till sommaren 2020 för att därefter söka till högskolan.
Läraren Rose-Marie Franck har sett Kajsa växa som individ och deltagare på skolan.
– Vi ska förbereda våra deltagare för ett helt yrkesliv. Mycket handlar om att bygga på värdefull kunskap kring hur man samverkar med andra, hur man planerar för att undvika stress och hur man förhåller sig i olika situationer till exempel. Detta är egentligen livsviktig kunskap för ökad social hållbarhet, kunskap som värdesätts genom hela livet och som alla branscher efterfrågar, säger Rose-Marie.

Viktig nystart för många
Många som behöver läsa upp ämnen eller som står långt från arbetsmarknaden kan komma närmare målet med hjälp av stöd från folkhögskolan.
– Att det traditionella skolsystemet inte passar alla blir allt mer uppmärksammat. Idag vet man att många som hamnat utanför den så kallade traditionella mallen trots allt har bra förutsättningar för att studera vidare. En stor del av folkhögskolans uppgift är att verka som en nystart och en väg vidare i livet, säger Madelene Hansson, rektor på Sunderby folkhögskola.
– En annan viktig del av vår verksamhet är våra särskilda kurser som skapar förutsättningar för våra deltagare att fördjupa sig i sina intressen – två inriktningar som är viktiga för vår folkhögskola är konstskolan och våra spelutbildningar.
Det krävs ett visst engagemang från samhället för att fler ska inkluderas och allas kompetens ska tas tillvara. Det är ett av folkbildningens och tillika folkhögskolans viktigaste mål. Folkhögskolan kan även bidra till att fler upptäcker Luleåregionen och Norrbotten som attraktiv för boende och företagande, vilket även understryks genom att Sunderby folkhögskola erbjuder vernissage, hantverksevenemang samt konferens- och restaurangverksamhet.