Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sundfrakt involverade i verkligt stora samhällsbyggarprojekt

Det går riktigt bra för Sundfrakt – inte minst inom affärsområdet Anläggning med tanke på den starka expansion som Sundsvallsregionen står inför. Sundfrakt är delaktiga i flera av regionens största projekt, förutom Sundsvallsbron och kraftverksbygget i Bergeforsen är företaget starkt involverade i ombyggnationen av E4:an i Skönsberg. Uppdraget beräknas pågå under drygt två år vilket i kombination med andra skarpa samhällsprojekt ger affärsområde Anläggning i princip full beläggning under lika lång tid.

Sundfrakt har lyckats knyta till sig en rad mycket omfattande projekt som gör företaget till en viktig samhällsbyggare i hela Sundsvallsregionen. Idag samarbetar Sundfrakt med flera av regionens viktigaste samhällsentreprenörer, däribland Svevia som vann upphandlingen av E4:ans ombyggnad i Skönsberg. Vägen ska sänkas med sex meter, det är en omfattande byggnation som kräver stora insatser. Svevia har anlitat Jämtlandsföretaget EAG Entreprenad som i sin tur tagit hjälp av Sundfrakt för att genomföra uppdraget.
– Vi bidrar framförallt med schakt- och grustransporter, samt en del maskintjänster. Uppskattningsvis handlar det om drygt 200 000 ton fasta kubikmeter som ska fraktas bort, vilket motsvarar mer än det dubbla i lösa kubikmeter. Dessutom är det troligt att det finns förorenade massor som ska transporteras till deponi i Älandsbro, vilket gör uppdraget än mer omfattande, säger Kenth Ekholm, affärsområdeschef Anläggning Sundfrakt.

Spännande utveckling för Sundfrakt
Det går raskt framåt även inom andra affärsområden för Sundfrakt. Företaget har flera dotterbolag som levererar samhällsnära tjänster och de samverkar i de olika projekten.
Bron över Sundsvallsfjärden, som också kallas Dubbelkrum, blir Sveriges näst längsta vägbro och beräknas öppna för trafik i oktober 2014. Broentreprenören Joint Venture Sundsvallsbron är i full gång både på södra och norra landfästet med bygget av brostöd både på land och i vatten. I september anlände de första delarna till brofästet på norra sidan, i oktober ytterligare fler delar – det är ett spännande förlopp där man ser förändring i stort sett varje dag.
– Vi är involverade i brobygget tillsammans med vårt dotterbolag Åkerigrus. Fram till årsskiftet levererar vi nära 90 000 ton sand till bropelarna. Samtidigt har vi ansvar för att köra bort muddermassor från brobygget upp till Älandsbro. Projektet är för vår del mindre än det vi gör i samband med ombyggnaden av E4:an, men vi tycker det är spännande att få vara med i de här riktigt stora samhällsbyggarprojekten, fortsätter Kenth Ekholm.
Sundfrakt transporterar även de stora byggelementen som utgör stommen för själva vägbanan på bron.

Fantastisk synergi genom koncernen
Sundfrakt har också ett betydande uppdrag i Bergeforsen i samband med ombyggnad av Vattenfalls kraftverk där. Bergeforsens Kraft (BKAB) bygger ett nytt utskov, dvs. utlopp med dammlucka, vid dammens västra sida. Dessutom ska de tre befintliga dammluckorna renoveras så fort den nya är klar.
Sundfrakt fraktar bort stora mängder berg från anläggningen i Bergeforsen, idag med tio trailers som kör bergmassan till den snart färdigställda kombiterminalens plan i Torsboda. Det är dotterbolaget Delta Terminal som anlägger kombiterminalen tillsammans med Gästrike Invest.
– Vi har en fantastisk synergi genom hela koncernen med goda samarbeten mellan våra dotterbolag. Vi ser positivt på framtiden, speciellt under de kommande två – tre åren då vi har en god överblick över våra projekt. Vid sidan av de riktigt stora projekten har vi också ansvar för löpande underhåll och snöröjning bland annat. Dessutom ser vi med spänning fram emot nya projekt med anläggning av vindparker här i regionen, det pågår redan diskussioner om det nu, och vi hoppas på att få vara delaktiga även här, rundar Kenth Ekholm av med.

Sundfrakt i korthet
Sundfrakt har åtta dotterbolag varav Åkerigrus, Mittfrakt, Alltank och Delta Terminal är några. Tillsammans med dotterbolagen verkar Sundfrakt inom affärsområdena Anläggning, Distribution samt Tank- och bulk. Dotterbolaget Solventum är en helägd redovisningsbyrå med speciell kompetens inom åkerinäringen. Koncernens omsättning uppgick till en miljard kronor 2011.