Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sundsvall i framkant med industriella projekt

ÅF växer med nya samhällsnära projekt och befinner sig i ständig utveckling med växande rekryteringsbehov. I Sundsvall har ÅF sedan länge en stark position som industrins förstahandsval av teknikkonsult för bland annat process- och energieffektiviseringar, nybyggen, uppgraderingar och ombyggnationer. Nu är man dessutom en av de större aktörerna inom infrastruktur och fastigheter.

ÅF har under de senaste 100 åren samlat på sig branschens största erfarenhetsbank med kunskap inom samtliga samhällsbyggarmoment. Det sammanfattas i devisen Innovation by Experience och genomsyrar allt arbete inom ÅFs samtliga divisioner.
– Ofta integreras kompetens från flera divisioner i samma projekt vilket också bidrar till att stärka synergin mellan både divisioner och olika ÅF-kontor. Så arbetar vi också här i Sundsvall och därför får vi ofta leverera i riktigt stora projekt, säger Fredrik De Wahl, kontorschef i Sundsvall samt sektionschef för Mekanik och Anläggning.

Många olika projekt
ÅF har en ledande position i Sundsvall när det gäller kunskapsområden som processteknik, automation, industriell IT, VVS och elkraft.
Jonas Sjölund, sektionschef för VVS-avdelningen, berättar att kunderna finns inom i stort sett alla industrisektorer, hela samhällsbyggnadssegmentet (offentliga byggnader, bostäder och infrastruktur) och fastighetsbranschen.
– Typiska uppdrag inom industrin kan vara att kunden vill modernisera och effektivisera en produktionsprocess, bygga ut sin kapacitet eller skaffa en helt ny produktionslinje, förklarar kollegan Mats Lögdal, som ansvarar för projekt- och byggledning.
Inte helt oväntat så deltar ÅF i SCA:s stora tillbyggnad av Östrands massafabrik i Timrå, en grannkommun till Sundsvall. Det finns emellertid en rad andra projekt som man också levererar inom, med siktet inställt på att skapa tillväxt i regionen och inom ÅF.
– Pågående industriprojekt kompletteras i vår region av mycket stora infrastrukturprojekt och för att inte glömma nyproduktion av bostäder. Det är uppdrag som kräver en helt ny samhällsplanering och här är vi djupt involverade, tillägger Anders Ågren, sektionschef samhällsplanering i Sundsvall.

Styrkan i mångfald
ÅF hade delar av ansvaret för projekt- och byggledning då E4:an skulle byggas ut och bron över Sundsvallsfjärden planerades. Nu är dessa projekt färdigställda. Nu ska det byggas en ny hamn och en ny logistikpark i utkanten av staden och ÅF har fått i uppdrag att projektera järnvägsanslutningen i området, projekt Maland och Tunadalsspåret.
– Det som är spännande med ÅF som teknikkonsult och samarbetspartner är just att så mycket kompetens och erfarenhet finns samlad under samma tak, menar Tomas Engberg, sektionschef IT och automation i Sundsvall.
Allt från industriprocesser och energieffektivisering till vägbyggen, dagvattenutredningar, och ledningsprojektering till konstruktion av nya bostäder – ÅF är en resurs inom många olika områden.

Tuffa rekryteringsmål
Sundsvall är en växande stad i södra Norrland. Staden och regionen lockar tack vare möjligheten att leva närmare naturen, samtidigt som Sundsvall har expanderat och kan erbjuda i stort sett allt som en storstad kan erbjuda. Det kan ÅF dra nytta av i sin rekrytering.
– Vi bygger samhället utifrån flera perspektiv. För att kunna fortsätta med det behöver vi bli fler inom ÅF i Sundsvall, vi är ständigt på jakt efter konsulter inom olika teknikområden, säger Tomas Sandberg, som ansvarar för sektionen El och automation.
ÅF har stora tillväxtambitioner och har satt upp tuffa rekryteringsmål för att matcha det. Det stora målet är att fördubbla antalet anställda inom hela ÅF mellan 2015 – 2020. I Sundsvall går det åt rätt håll.