Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sundsvalls Elteam AB servar de största inom industrin

Elteam i Sundsvall har levererat professionella och pålitliga el-, styr- och automationstjänster till industrin sedan 2001. Verksamheten har expanderat under årens lopp och sysselsätter idag ett 20-tal personer, merparten elektriker men även elkraftstekniker och automationstekniker.

Affärsidén har från start varit att leverera el- och styrutrustningar till automations- och kraftdistributionsområdet. Elteam har egen tillverkning av styr- och reglerutrustningar samt elkraftprodukter i verkstaden på Hovgatan i Sundsvall, och har därmed kontroll över hela värdekedjan från tillverkning till installation.

Jobbar enligt nollfelsprincipen
Elteam besitter en gedigen kunskap om alla förekommande typer av elskåp såsom exempelvis ställverk och kontrollutrustning. Elteam betjänar kunder som Sund Birsta, Valmet, Vattenfall, One Nordic, Siemens, Otera Ratel och ABB – samtliga ställer höga krav på sina leverantörer.
– På Elteam strävar vi efter att vara en professionell och pålitlig partner för större företag. Det vi är allra bäst på är att leverera skräddarsydd elutrustning till automation och kraftöverföring, säger Andor Gerendas, vd på Elteam sedan några år tillbaka.
Det är genom ett flexibelt, kvalitetssäkrat arbete som Elteam ger kunderna bästa möjliga service dygnet runt. När kundernas maskiner är redo för leverans mot slutkund ska tillhörande elskåp också vara det. Det finns inga marginaler för misstag.
Det handlar dessutom om så mycket mer än att tillverka och leverera ett elskåp – Elteam ser till att allt fungerar enligt nollfelsprincipen eftersom kunderna är stora industrier med höga krav på driftsäkerhet. Avbrott i produktionen accepteras inte och det måste Elteam som leverantör förhålla sig till.
– Det är klart att vi älskar utmaningar – annars hade vi inte varit verksamma inom området, tillägger Andor Gerendas.

Allt är kundstyrt
Eftersom produktionen är kundstyrd förekommer ändringar och kundunika modifikationer, och då underlättar det att sitta nära kunderna. Många finns i eller i närheten av Sundsvallsregionen.
Elskåp skulle i teorin kunna köpas från lågkostnadsländer men Andor Gerendas menar att det kan bli en dyr affär om något inte skulle fungera vid leveransen. Att anlita Elteam är att försäkra sig om att allt kommer att fungera när det väl gäller.
Företaget omsätter cirka 40 mkr och är under tillväxt. För att även i framtiden kunna leverera med hög flexibilitet och service, samt givetvis enligt nollfelsprincipen, måste Elteam se sig om efter fler duktiga elmontörer. Högst sannolikt är att teamet kommer att förstärkas med minst ett par medarbetare under 2019.