Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sundsvalls kommun erbjuder inflyttningsservice

Näringslivsbolaget har nyligen lanserat en digital inflyttningsguide www.valkommen-hit.se/sv/sundsvall/start som ska underlätta i processen att flytta från en annan ort till Sundsvall. Inflyttningsservice är emellertid en tjänst som funnits sedan två år tillbaka, men nu blir det alltså ännu enklare att flytta till Sundsvall.

Näringslivsbolaget i Sundsvall driver många projekt som ska stimulera näringslivet på orten och stärka tillväxten. Att rekrytera ny arbetskraft och nya företag till Sundsvall är bland det viktigaste för framtiden och därför har kommunen tillsatt en inflyttningslots, som drivs av Laila Bergström.
– Det är en avgiftsfri service för företag i Sundsvall som vill kunna rekrytera långväga medarbetare. Den fungerar samtidigt som ett stöd för alla som flyttar till Sundsvall, och samlar alla kontakter som kan behövas på samma ställe, förklarar Laila. Mycket av det praktiska som kan tänkas behövas i samband med en flytt finns med, såsom stöd för att skaffa bostad, sociala nätverk och jobb som medflyttande kan söka.
– Att få hjälp med praktiska detaljer när man flyttar till en ny ort skapar trygghet och kan faktiskt vara den avgörande faktorn för dem som tvekar inför att ta steget och avgörande för att man också kommer att trivas och stannar kvar. En annan faktor att ta i beaktande om man är flera som flyttar är att kunna se över sysselsättning för de som flyttar med, både vad det gäller arbete och fritidsaktiviteter menar Laila.

Digitala inflyttningsguiden
Den digitala inflyttningsguiden kan till exempel ge information om olika områden, snittpriser på bostäder, vad finns till salu i det område man önskar flytta till, visa var busshållplatser, matbutiker med mera är beläget. Du kan filtrera och själv välja ut vad som ska visas efter ditt eget intresse och du väljer utefter avstånd i tid vilka områden som ska visas.

Mot en ljus framtid
Detaljerna är många när det kommer till att etablera sig på ny ort, både för individen och för företaget som rekryterar. Den tid som tas i anspråk vid en flytt kan med rätt stöd förkortas och spara tid och resurser för arbetsgivaren.
– Det ligger i allas intressen att göra det så enkelt som möjligt, jag försöker att vara tillgänglig och behjälplig med det mesta, och de flesta av frågorna kan avhandlas via mail eller över telefon, säger Laila.
En förutsättning för att skapa tillväxt inom näringslivet är att kunna rekrytera ny arbetskraft. Inflyttningslotsen är avsedd att skapa incitament för de tilltänkta kandidaterna att faktiskt bryta upp tillvaron och börja om på nytt i en annan stad. Och vad kan då vara ett bättre val än Sundsvall? Kommunen är på kraftig frammarsch med flera stora samhällsutvecklande projekt. Framtiden ser ljus ut och vi ser fram emot ett 400 års jubileum år 2021.