Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sundsvalls nya logistikpark viktig för hela Sverige

Sedan Sundsvall Logistikpark AB tog över driften av kombiterminalen i Sundsvall i juli 2015 har godsvolymerna på räls ökat motsvarande ungefär 2200 färre lastbilar på vägarna fram till mars 2016. Och mer kommer det att bli när kombiterminalens verksamhet flyttar till den nya logistikparken i Tunadalshamnen om några år.

En kombiterminal med tillräcklig kapacitet för hantering av växande godsvolymer och en större andel containertrafik har länge eftertraktats i Sundsvall. Nuvarande terminal har en begränsad kapacitet där järnvägsspåren är för korta för att effektivt kunna serva fullängdståg. Samtidigt är kapacitetstaket nått för containertrafik i hamnen. Något måste göras för att trygga framtida tillväxt för hela regionen.
– Om Sundsvall i framtiden ska kunna fungera som framstående logistiknav i norra Europa krävs en kraftfull utbyggnation som möjliggör långsiktig tillväxt för vår region – en satsning som på sikt gynnar hela Sverige med ökade exportintäkter, säger Marie Israelsson, marknadschef på Sundsvall Logistikpark AB.
Investeringarna i den nya logistikparken innebär dels en utbyggnad av hamnen med en containerhamn, och dels en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen. Den nya terminalen anläggs i Tunadalshamnen och kommer att knyta ihop tre transportslag på ett mycket effektivt sätt med dubbla järnvägsspår direkt in i terminalområdet.
Idag går järnvägstrafiken fortfarande via centrum, och de långa godstågen måste delas för att få plats i nuvarande terminal. Den problematiken kommer inte att finnas i den nya terminalen.

Allt på plats till 2020
Ett par nya järnvägsanslutningar är absolut nödvändiga för att logistikparken ska kunna byggas. Den första järnvägsanslutningen vid Bergsåker börjar byggas redan nästa år, den andra anslutningen vid Maland påbörjas förhoppningsvis året därpå.
– Det här är en utveckling som kommer att få många positiva kringeffekter – en effektivare godstrafik möjliggör i sin tur utveckling av en effektivare persontrafik. Då blir det möjligt att arbetspendla i större utsträckning än vad som är möjligt idag och det gynnar både näringsliv och människor i vår region, säger Marie Israelsson.
Om allt går enligt planerna kan den nya logistikparken, komplett med kombiterminal och containerhamn, finnas på plats omkring 2020. Sundsvalls kommun planerar tillsammans med bland annat Östersunds kommun samtidigt för utveckling av en framtida biogasanläggning intill logistikparken.
– När biogasanläggningen väl finns på plats finns det mycket som talar för att vi på sikt ska kunna utveckla en mottagarterminal för LNG här i Sundsvall. Då knyter vi ihop fartyg, väg och järnväg även för transporter av LNG. Det skulle betyda mycket för en region som satsar på att sänka sin klimatpåverkan avsevärt, avslutar Marie Israelsson.