Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Sundsvallsregionen bästa alternativet till storstäderna!

Sundsvallsregionen är samlingsnamnet för det regionala samarbete som Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge bedriver. Med nära 200.000 invånare är regionen idag norra Sveriges största och bredaste arbetsmarknad.

Syftet med Sundsvallsregionen är främst att samverka för att förbättra livskvaliteten för invånarna. Kommunerna samarbetar inom regionen istället för att konkurrera, bland annat genom att verka för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik, ett stärkt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer.
– En viktig faktor för tillväxt är naturligtvis utvecklade allmänna kommunikationer inom vårt arbetsmarknadsområde. Det ger både fler möjligheter till arbete och företagen får tillgång till rätt kompetens, inleder Sundsvallsregionens ordförande Sten-Ove Danielsson.
En gemensam arbetsmarknad ger även förutsättningar för ett ökat utbud som sträcker sig över kommungränserna.
– En gemensam arbetsmarknad är en viktig framgångsfaktor för att nå en starkare hållbar tillväxt. Dessutom öppnar samarbetet upp för ett utökat utbud av bland annat kulturevenemang och fritidsupplevelser, vilket ökar regionens attraktivitet ytterligare. Det blir en positiv kedjeeffekt, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun.
Sundsvallsregionen är ett viktigt forum för att bredda möjligheterna för utveckling, behovet blir extra tydligt i en tid när nya regionindelningar diskuteras.
– Hur än de nya regiongränserna dras så kommer behovet att kunna arbetspendla, samverka och utveckla den region man lever i bara bli allt viktigare, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvalls kommun.

Gemensamma satsningar
Tillsammans kan kommunerna i Sundsvallsregionen skapa betydligt bättre utveckling än vad man skulle kunna åstadkomma enskilt.
– Ett bra exempel där vi samverkar är samarbetet kring ett gemensamt traineeprogram för universitetsutbildade som erbjuds arbete ute i kommunerna. Programmet tar in cirka 15 personer per år och har nära 400 sökande. Hudiksvalls kommun har ett pådrivande ansvar, och även kommuner utanför Sundsvallsregionen deltar. En sådan satsning hade varit helt omöjlig att skapa bara inom min hemkommun Ånge, avslutar
Sten-Ove Danielsson.