Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sunne Kommun

Sunne i Värmland placerar sig högt i alla mätningar av företagsklimat. Ett av de företag som gillar att verka i Sunne är PrimeBlade AB. – Sunne kommun förstår vad företagare behöver och hjälper gärna till, säger vd:n Allan Lunnerfjord.

Sunne har en lång tradition av entreprenörskap och tar väl hand om nya entreprenörer. Det ska vara enkelt att starta företag i Sunne. Inom en vecka, vid ett och samma tillfälle, får företagaren träffa alla de kommunala tjänstemän som behövs för att starta upp verksamheten. En annan viktig sak är att våra politiker värderar företagande högt! Privata företag satsar och bygger samtidigt som kommunen arbetar aktivt med etableringar, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare på Sunne kommun.

Den senaste etableringen är det norska bolaget AMV som såg fördelarna med Sunnes läge nära Norge.
Vårt femminuters-samhälle är konkurrenskraftigt. Här är det nära till allt, både andra företagare, kommunen och till bra service och kommunikationer, säger Kristina.

PrimeBlade AB är en del av den framgångsrika verkstadsindustrin i Sunne.
– Det är lätt att samarbeta med Sunne kommun. Vår fristående bank, Fryksdalens sparbank, satsar dessutom gärna på annorlunda idéer vilket är en fördel och vi har en bra sammanhållning mellan företagarna i Sunne, säger Allan Lunnerfjord.