Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Supported employment ger människor jobb

”Supported Employment” har funnits i Sverige sedan 1980-talet. Metoden har utvärderats vetenskapligt och ger långsiktiga resultat när det gäller att ge människor med funktionsnedsättning anställning.

Stiftelsen Activa var 1989 tidigt ute med att anamma ”Supported Employment”. Stiftelsen startade som ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro läns landsting, Örebro kommun och Länsarbetsnämnden (nuvarande Arbetsförmedlingen). I år firar man alltså 25-årsjubileum.

– Idag finns många aktörer på marknaden, men när vi startade var det bara länsarbetsnämnderna och kommunerna som genomförde den här typen av stödverksamhet för arbetstagare med funktionsnedsättning. Med tanke på att de här individerna är i behov av stöd under lång tid kan det vara tryggt att veta att vi funnits med i 25 år. Många av dagens aktörer är nybildade och insatserna drivs i projekt som inte alltid varar under så lång tid, säger verksamhetschef Örjan Samuelsson.

Från att från början främst hjälpt unga med utvecklingsstörning får nu människor med alla typer av funktionsnedsättningar stöd till jobb. Sedan starten har 900, företrädesvis ungdomar och unga vuxna ,fått anställning genom stiftelsens verksamhet.

Supported Employment har genomgått flera vetenskapliga utvärderingar och konstaterats ge långsiktiga resultat. Senast i raden är en av Stiftelsen Activas anställda som nyligen disputerat på metoden och kommit fram till att offentliga bidrag till gruppen som studerades sjönk med 50 procent jämfört med kontrollgruppen.

En arbetsgivare kan ofta få ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen för att anställa en person med nedsatt arbetsförmåga vilket kan underlätta i rekryteringsfasen. Activa matchar arbetsgivarens krav och den arbetssökandes kompetens och fungerar som koordinator till andra insatser som kan behövas, som exempelvis arbetsförmedlingen.

Den enskilde anställs med samma lön och villkor som övriga anställda i företaget.

Långsiktigt stöd även under anställningen
Stiftelsen är inte bara dörröppnare. Dess personal finns med som ett långsiktigt stöd även efter att en arbetstagare har fått anställning.

– Allt sker i överenskommelse med både arbetstagare och arbetsgivare. Båda är lika viktiga. Ofta kommer vi in i slutet på till exempel en gymnasieutbildning och hjälper till i övergången från skola till arbetsliv.

Det är inte alltid som själva funktionsnedsättningen är problemet för en anställning. Utbildningsbakgrunden kan vara svag och många har ett svagt nätverk. Men även för den med högskoleutbildning kan det vara svårt att få jobb. Man utgår ofta felaktigt från att personer med funktionsnedsättning har lägre kompetens.

Även om ny teknik kan vara ett hjälpmedel för en del så ställs det idag även krav på att arbetstagare ska vara flexibla och sociala etc.

– Arbetsmarknaden är mer strömlinjeformad idag. Det fanns nog en större acceptans för den som kunde uppfattas som udda förr.

– Det är synd och ibland rent av dumt, eftersom arbetsgivare kan missa kompetens genom att inte titta på denna grupp. Många som anställt vittnar om att de fått anställda med hög kompetens och god arbetsförmåga genom samverkan med Activa, avslutar Örjan Samuelsson.