Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sura Magnets expanderar men behåller hjärtat i Söderköping

Nya användningsområden för magnetstyrda sensorer tillkommer kontinuerligt. Sura Magnets AB i Söderköping är specialiserade på avancerade magnetlösningar till fordonsindustrin och befinner sig även i utvecklingens absoluta framkant för tillämpning av specialutvecklade magneter inom medicinteknik.

I Skandinavien är Sura Magnets den enskilt största leverantören av plastbundna magneter, men företagets aktiviteter har snabbt trappats upp även i övriga Europa och världen. Kunderna utgörs av allt från stora fordonstillverkare till medicintekniska utvecklingsföretag, och det finns i princip inga begränsningar i valmöjligheter eftersom det mesta tillverkas helt efter kundspecifika krav.
– Hos oss är specialutvecklade lösningar standard. Vi hjälper kunder över hela världen med såväl enklare magnetlösningar som mer avancerade applikationer, helt beroende på vad som efterfrågas, förklarar Tommy Andersson, vd på Sura Magnets.

Löser kundens krav med egen utveckling
Inom Sura Magnets finns kompetens för att utveckla mycket avancerade applikationer för tillämpning inom i stort sett alla branscher. Inom fordonsindustrin är Sura Magnets en välkänd leverantör av allt från magnetproppar till olika plastbundna magneter i sensorsystem.
– Om kunden redan har en färdig specifikation så tillverkas magneterna enligt den, men det blir allt vanligare att man vänder sig till oss med ett behov och en utmaning som vi får frihet att lösa med egna utvecklingsprocesser. Så är det nästan alltid med våra kunder inom det medicintekniska området, de har ofta en idé och ett antal fastställda krav men den tekniska lösningen står vi för, fortsätter Tommy.
Sura Magnets har bland annat varit med och utvecklat lösningar för dialysmaskiner och livsuppehållande maskiner, men även små medicinska hjälpmedel inom området human aid. Kännetecknande för kunderna inom den medicintekniska industrin är att de ofta efterfrågar mindre volymer men samtidigt långt avancerade tekniska lösningar. För fordonsindustrin gäller generellt större volymer, men även här kan tekniknivån vara mycket hög.

Fortsatt ökad efterfrågan
Sura Magnets har tillverkat magneter i över 60 år. De senaste 30 åren har präglats av en stark utveckling med allt fler tillämpningsområden för formsprutade magneter av det slag som Sura Magnets är marknadsledande med. Som exempel ökar användningen av magnettekniska produkter i fordon.
– Magneter för sensorsystem var från början integrerade i premiumsortimentet inom personbilindustrin, men idag tillämpas de i nästan alla nya bilar. Tekniken är redan utvecklad, och steget är inte så långt för att integrera den i volymsegmentet. Detsamma gäller övriga branscher, där våra magneter redan finns i en rad olika produkter som används dagligen. De flesta människor kommer i kontakt med våra produkter utan att tänka på det.

Nya fabriker kan bli verklighet
Exportandelen har ökat stadigt för Sura Magnets under de senaste åren, bland annat mot Kina, eftersom många av de europeiska kunderna har sin tillverkning där.
– Vår ambition är att starta upp tillverkning i egna fabriker på några ställen utanför Sverige, möjligen i Kina, men hjärtat kommer alltid att finnas kvar här i Söderköping eftersom det är här vi har vårt ursprung, vår historia och vår nyckelkompetens, säger Tommy Andersson.
Nästa stora utmaning blir att lära upp nya medarbetare på plats i samband med att en eller ett par nya fabriker öppnar. Exakt när i tiden det rör sig om låter Tommy vara osagt.