Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Sustainable Småland skapar hållbar samverkan

Det ideella nätverket Sustainable Småland samlar medlemmar kring det gemensamma intresset för att skapa hållbara lösningar för framtiden. Småland är redan idag ett län med mycket kompetens inom hållbarhet, men bra kan alltid göras bättre och den ambitionen genomsyrar allt arbete inom nätverket.

I stort sett alla typer av verksamheter kan med lite klurighet och rätt teknik göras mer hållbara. Det gäller bara att hitta rätt i djungeln av olika idéer som kretsar runt hållbarhet och fokusera på det som kan göra skillnad på rätt nivå. Eftersom alla företag är olika ser behovet olika ut, men det finns många gemensamma nämnare kring hållbarhet som funkar för de flesta verksamheter.
Kompetensutveckling för framtiden och en hållbar kompetensförsörjning är något som alla verksamheter måste förhålla sig till. Att minska resursuttag och minimera svinn för att nå lagstadgade miljömål är ett annat. Att samla medlemmarna kring gemensamma utmaningar är huvuduppdraget för Sustainable Småland.
– Vi har gått ifrån det traditionella arbetet med att driva miljöprojekt för våra medlemmar, och satsar nu helt på att främja samverkan mellan medlemmarna där vår roll är att skapa en bra plattform för möten, utbyte av idéer och tankar kring nya sätt att jobba med hållbarhet med tillväxtperspektiv, säger Jesserina Flores, vd Sustainable Småland.

Utgår från Agenda 2030
Sustainable Smålands arbete utgår från Agenda 2030 och alla aspekter av hållbarhet. Hållbar samhällsutveckling är ett exempel på teman som man kommer att fokusera extra mycket på.
– Att bygga hållbara städer och samhällen för framtiden där man beaktar det sociala samspelet och samtidigt bygger för alla med bra material och med liten påverkan på klimatet, är något som många av våra medlemmar fokuserar mycket på. Vi har tidigare haft nätverksträffar och workshops kring bland annat detta och intresset är stort i samband med det, berättar Jesserina Flores.

Söker nya lösningar
Ett annat område som man gjort djupdykningar inom är hållbart ledarskap med återkommande seminarier med välrenommerade talare och där man årligen håller ett event- Framtidsdagen för att bjuda in den regionala näringslivet att ta del av dessa frågor. Fler liknande evenemang kommer att även anordnas framöver.
– För oss kretsar arbetet framöver kring att hitta nya sätt att driva hållbar utveckling på. Det är något som våra medlemmar efterfrågar och som återspeglas i Agenda 2030. Just nu träffar vi våra medlemmar ute på företagen för att samla kunskap om vilka områden som är mest aktuella under kommande år. Vi kommer att sätta en strategi baserat på det, avslutar Jesserina Flores.