Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Svalöfs gymnasium har utbildningar som leder till jobb

Svalöfs gymnasium erbjuder en mängd olika utbildningar – allt från naturvetenskap och samhällsvetenskap till yrkesutbildningar såsom djursjukvård, maskinförare och tävlingstekniker.
Elever från Svalöfs gymnasium har ofta mycket goda utsikter på arbetsmarknaden.

Svalöfs gymnasium ligger i centralorten Svalöv cirka 40 kilometer sydost om Helsingborg och är en av landets mest anrika skolor. När skolan startade 1899 var den i huvudsak avsedd för lantbruksutbildning.
Skolan har idag totalt cirka 800 elever inklusive gymnasieelever, vuxenelever och invandrarelever. Cirka 580 är gymnasieelever.
Skolan har ett eget internat med plats för ungefär 180 elever.
– Vår styrka är att vi har en stor spridning på våra program och erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande studier samt samhälls- och naturvetenskapliga program, säger Karin Stiernblad, kommunikatör på Svalöfs gymnasium.
Gymnasiet har ett brett urval när det gäller yrkesinriktade program. Här finns utbildningar inom djurvård, djursjukvård, växtodling, maskinförare, tävlingstekniker, personbilsmekaniker, lastbilsförare och terminalarbete.
Från och med hösten 2013 anordnas det en yrkeshögskoleutbildning för veterinärassistenter med administrations- och röntgenkompetens.

”Lärande på riktigt”
På Svalöfs gymnasium är eleverna delaktiga och lär sig sina blivande yrken ”på riktigt”. Detta gäller både praktiska och teoretiska kunskaper.
– När det gäller till exempel naturbruksprogrammet mot växtodling och maskinförare så har vi 300 hektar odlad mark, där eleverna kan sköta jordbruket på riktigt. I stallarna har vi produktionsdjur och vid smådjursutbildningen har vi ett eget smådjursstall med ormar, ödlor, paddor, apor, hunddagis och veterinärklinik. Det gör att ungdomarna får vara med ute i verkligheten, säger verksamhetschef/rektor Lena Hansson.
Naturbruksprogrammet erbjuder i huvudsak två inriktningar: Djur och Lantbruk.
Inom djurinriktningen kan man välja på:
• Djurvårdare mot sällskapsdjur och zoo
• Djurvårdare mot hälso- och sjukvård
Om man väljer lantbruksinriktning så finns dessa yrkesutgångar:
• tekniker/maskinförare inom lantbruk
• växtodling inom lantbruk
• djurskötare inom lantbruk
På Fordons- och Transportprogrammet har man många olika inriktningar att välja på. Man kan söka som personbilsmekaniker, tävlingstekniker, lastbilsförare, bussförare eller lager- och terminalarbetare.
Tävlingsteknikerna gör sin utbildning på motorbanan Ring Knutstorp.

God arbetsmarknad
Arbetsmarknaden ser mycket bra ut för många elever som gått sin yrkesutbildning på Svalöfs gymnasium.
– De som går naturbruksprogrammet mot produktionsdjur och växtodling har ofta jobb innan de slutar utbildningen. När det gäller tävlingstekniker så är de mycket eftertraktade. Det är ont om professionella tävlingstekniker i Sverige och utbildningar finns bara i Svalöv och i Anderstorp.
– Svenskt Näringsliv har följt våra utbildningar i fem år och förra året fick vi pris som Skånes bästa gymnasium när det gäller Transportutbildningen. Gymnasiekvalitetspriset är ett sätt för Svenskt Näringsliv att uppmuntra och uppmärksamma de gymnasieutbildningar som har en nära koppling och ett bra utbyte med näringslivet.

Kvalitetssäkring från Qualis
Qualis är en kvalitetssäkring och ett redskap för att mäta kvalitet i skolor. Både lärare, elever och föräldrar kommer till tals.
– Man undersöker bland annat trivsel, organisation, ansvar och delaktighet. Svalöfs gymnasium har det högsta Qualis-resultatet av de granskade gymnasieskolorna, säger Lena Hansson.
Svalöfs gymnasium startade som ett lantbruksgymnasium men idag är skolan mer ett utbildningscentrum med både vuxenutbildning, högskoleförberedande program, yrkesprogram och flyktingar.
I sin roll som kommunikatör deltar Karin Stiernblad mycket på mässor och gör besök på skolor för att presentera Svalöfs gymnasium. Hon är ansiktet utåt för skolan och tar emot studiebesök från såväl riksdagen som grundskolor. Hon tar också emot elever och föräldrar när ungdomarna ska välja gymnasieskola.
– Det är viktigt att alltid ge ett trevligt bemötande och visa ”skolans själ” när eleverna besöker oss och väljer gymnasium. Då känner de sig trygga i sina gymnasieval, säger Karin Stiernblad avslutningsvis.