Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Svängig rock i ABF´s lokaler i Göteborg

”Rockverket” invigdes på gamla Götaverken 2009 och var den tredje etappen av en dundersuccé.
Idag finns det 52 replokaler och det lär vara världens största anläggning i sitt slag.
Cirka 150 rockband repar i lokalerna veckans alla dagar året runt.
Allt drivs i studieförbundet ABF´s regi.

Den musik- och rockintresserade Peter Ohlsson ville skapa förutsättningar för förortsungdomar att satsa på musik och fick anslag för att ordna replokaler på fritidsgårdarna. Snart föddes idén att ABF, som redan var aktiva i verksamheten på fritidsgårdarna, skulle verka för att driva ett eget musikhus.
1988 hyrdes Lindholmens herrgård, som blev starten på verksamheten, och 1995 kom nästa steg i utvecklingen.
– Då byggdes de 13 första replokalerna i Götaverkens gamla matsal. Intresset från ungdomarna överträffade alla förväntningar och behovet av fler lokaler var stort, berättar Peter Ohlsson.

Rockverkstan bildades
I september 2002 invigdes etapp 2 av dåvarande kulturminister Leif Pagrotsky och nu förfogade man över hela våningen med 31 replokaler och en studio. I huset intill, som tidigare hade varit Götaverkens ställverk, fanns lediga lokaler som förvärvades 2009 och fick namnet ”Rockverket”.
Peter Ohlsson började som fritidspolitiker i Göteborgs Fritidsnämnd 1978 och på ABF i Göteborg 1986. Han har alltid varit intresserad av rockmusik och låg bakom mycket av vad som hände i Göteborgs ”rockvärld” på 80- och 90-talen. Han var bland annat involverad i Musikens Hus och den smått legendariska rockbandstävlingen ”Rockslaget”.
Markus Tagaris, som ansvarar för driften av anläggningen på Norra Älvstranden, berättar:
– Cirka 150 band har sin hemvist här och många har gjort sina första inspelningar i vår studio. Kostnaden för banden att få spela här är bara en symbolisk avgift. Musiken är det gemensamma intresset och har en viktig social funktion för de cirka 700 personer som har sin huvudsakliga fritidssyssla här. Bland alla band som repat här finns ett antal, som är stora namn idag, främst inom ”metalscenen”.

ABF fyller 100 år
ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) har cirka 50 avdelningar i Sverige, varav Göteborgsavdelningen med 40 anställda är störst. Faktum är att ABF Göteborg är Sveriges största studieenhet inräknat alla övriga studieförbund.
ABF som förbund fyllde 100 år 2012 och ABF Göteborg blir 100 år 2013.
ABF är ett studieförbund och som sådant är den allmänna uppfattningen att kvällskurser är den huvudsakliga verksamheten. Sanningen är dock att traditionella kvällskurser bara är cirka fem procent av verksamheten. Merparten är verksamhet i föreningar, vilket för ABF i Göteborg handlar om cirka 400 föreningar, som till exempel PRO, fackliga och politiska föreningar, kultur, intresseföreningar och mycket annat.

”En diversehandel i verksamheter”
– Man skulle kunna säga att vi är en diversehandel i verksamheter. Störst är dock etniska föreningar, där vi samarbetar med cirka 140 olika föreningar genom att till exempel utbilda kursledare och anskaffa utbildningsmaterial och lokaler, berättar Peter Ohlsson.
Enligt krav från statsmakterna får verksamheten dock inte handla om föreningar inom idrott, motion, spel eller religiöst utövande.
Den vuxenutbildning som ABF driver med inriktning mot och i samarbete med näringslivet och offentlig sektor ligger i ABF´s dotterbolag ABF Vuxenutbildning AB. Här handlar det om ren kommersiell verksamhet och ABF är en av de största aktörerna i regionen.