Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Svensk behandling mot erektil dysfunktion på väg mot marknad

Det nybildade läkemedelsbolaget Karessa Pharma är på väg att lansera en algbaserad polymerfilm för distribution av läkemedel mot erektil dysfunktion. Patentet, som ägs av Uppsalagruppen Medical AB, är godkänt i 42 länder och exklusivt licensierat till bolaget inom området erektil dysfunktion.

Den algbaserade polymerfilmen, som kan liknas vid ett frimärke, fästs vid munslemhinnan och distribuerar de aktiva läkemedelssubstanserna direkt till blodomloppet tills den lösts upp. Det ger en betydligt snabbare effekt än de tablettbaserade läkemedlen som dominerar marknaden idag.

– Leverans ut i blodbanan av läkemedlet påbörjas redan efter några sekunder. Att slippa planera sitt samliv och kunna bejaka lusten när den uppstår är en stor fördel som vi tror det finns en enorm marknad för. Eftersom läkemedlet inte behöver passera magsäcken
påverkas tid till upptag inte heller av samtida intag av mat och
alkohol eller annan dryck, som annars kan göra stor skillnad, berättar Torbjörn Kemper, vd för Karessa Pharma, som bildades 2014.

Patentet är godkänt eller väntar på godkännande i 42 länder och exklusivt licensierat till Karessa Pharma. Bolaget är sedan februari 2015 registrerat på Nasdaq First North. I styrelsen sitter bland andra Stefan Arver. Han är docent i endokrinologi och chef för Centrum för Andrologi och Sexuell medicin vid Karolinska Institutet.

– Att ha Stefan Arver i styrelsen är en kvalitetsstämpel för oss. Han är internationellt känd och en auktoritet på det här området och är med och leder, utvärderar och säkerställer bolagets vetenskapliga strategi, säger Torbjörn Kemper.

Projekt i pre-klinisk fas
Karessa Pharma driver i nuläget två projekt som befinner sig i pre-klinisk fas. I det ena projektet kombineras filmen med sildenafil, den aktiva substansen i Viagra, och i det andra med tadalafil, den aktiva substansen i Cialis.

Då de aktiva substansernas verkan redan är känd behöver Karessa Pharma inte göra någon effektstudie, det räcker med en studie som visar upptaget i blodet. Det gör att utvecklingsfasen blir betydligt kortare än vid traditionell läkemedelsutveckling.

– Det primära målet med studien är att påvisa snabbare leverans av de aktiva substanserna till blodet. Studien kommer även att visa att upptaget inte påverkas av intag av mat och dryck.

Global marknad på 35 miljarder
Erektil dysfunktion är ett stort och växande globalt hälsoproblem. Beräkningar som gjorts uppskattar att 40 % av alla män som fyllt 40 är drabbade i någon utsträckning och att prevalensen ökar med stigande ålder. Patientgruppen är dessutom underbehandlad då endast cirka 10 % får adekvat behandling. Den globala marknaden för läkemedel mot erektil dysfunktion värderades 2012 till SEK 35 miljarder och förväntas öka.

– Mycket tyder dessutom på att läkemedel för erektil dysfunktion på flera stora och etablerade marknader kommer att få börja säljas receptfritt, vilket sannolikt skulle driva på efterfrågan ytterligare, kommenterar Torbjörn Kemper.

Patentet är bland annat godkänt i USA, Ryssland, Kina och Japan och är “pending” i Europa. Bolagets strategi är att inom tre år registrera läkemedlet i EU och USA på egen hand och licensiera ut det till läkemedelsbolag med stark position på marknaderna.

Drug delivery-plattformen möjliggör att man även kan arbeta med andra molekyler och Karessa kommer löpande att lämna in ytterligare ansökan om patent gällande filmen i kombination med olika aktiva substanser.

– Vi ser plattformen som en “game changer” för hur man tar läkemedel, avslutar Torbjörn Kemper.