Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Svensk industri skriver historia igen

Svenska industriföretag är ofta först med att våga testa ny teknik. Innovationskraften är stark och det visar LKAB, SSAB och Vattenfall med den gemensamma satsningen på HYBRIT, som står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Målet är att utveckla teknik och processer för helt fossilfri ståltillverkning.

Den världsunika pilotanläggningen för HYBRIT har redan börjat byggas i Luleå. Det var statsminister Stefan Löfven som tog det första spadtaget den 20 juni 2018. Anläggningen beräknas stå färdig 2020.

Historiskt teknikskifte
LKAB, SSAB och Vattenfall investerar tillsammans med Energimyndigheten 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningen. Det blir världens första för produktion av fossilfri malmbaserad ståltillverkning, där den i mindre skala testade processtekniken i skrivande stund vidareutvecklas för att producera stål med vätgas istället för kol och koks.
Det blir ett historiskt teknikskifte som kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. Dessutom finns stor global potential att minska koldioxidutsläppen med teknik som genereras inom HYBRIT.
Projektet initierades 2016 och målet är att en industriell process i full skala ska vara på plats till 2035.