Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Svensk innovationskraft står sig

Att svensk industri står sig väl i global konkurrens finns det tydliga tecken på. Inte minst då svenska industriföretag gärna investerar i ny teknik och visar framfötterna när det gäller nya innovationer. Innovationskraften är stark – men en ny utmaning ligger i en allt mer påtaglig kompetensbrist.
 
Framtidens smarta industri ställer helt andra kompetenskrav och har en mycket högre tekniknivå än det man utbildat för tidigare. Utvecklingen av den nya tidens industri är givetvis positiv för Sverige, men den ställer också nya krav på ett mer omfattande omställningsarbete för att matcha befintlig kompetens med nya arbetsuppgifter, nya roller och processer.

Det behövs även nya utbildningsinsatser som kan bidra till att fler utbildas inom de områden som arbetsmarknaden efterfrågar. Kompetensbristen kräver med andra ord att man kraftsamlar tillsammans för att lösa utmaningen, och då behövs insatser från alla håll: skolan, näringslivet och den offentliga sektorn.

Samtidigt står vi nu inför stora globala förändringar på grund av pandemin. Trots att vi ska hålla avstånd till varandra har det aldrig varit viktigare att samverka än nu. Att svensk innovationskraft står sig är en bra början. Med fördjupade samarbeten över alla sektorer kan vi klara rådande utmaningar tillsammans.
 
Maria Lind
Redaktör