Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Svensk innovativ teknik förbättrar livsvillkor världen över

Rent dricksvatten borde vara en självklarhet för alla, oavsett var i världen man bor eller hur den ekonomiska situationen ser ut. Men vattenbristen är ett växande problem som gör rent dricksvatten till en statusvara trots att det inte borde vara så. Varbergsbaserade Green Business Team har en del av lösningen på ett av världens största problem.

Enligt WHO använder minst 1,8 miljarder människor vatten från en förorenad källa. Bristen på rent och hälsosamt dricksvatten är ett av världens största hälsoproblem och utöver den uppenbara humanitära aspekten hämmas även den ekonomiska utvecklingen. Här har innovatörerna bakom Green Business Team med sina unika konceptlösningar redan startat en förändringsprocess av global betydelse.

Renar vatten på minuter
Sedan sex år tillbaka, har innovatörerna Annika Johansson och Greger Nilsson utvecklat hållbara mobila konceptlösningar för rening av förorenat vatten, off-grid.
Första lösningen var en enkel bärbar aluminiumbox, driven av solceller. Det var det som fanns inuti lådan som var hemligheten; att rena förorenat vatten på några minuter direkt från källan. Detta innebar en enorm potential till platser med vattenbrist och där infrastruktur och statliga vattenverk saknades.
I dagsläget har Green Business Team flera skalbara lösningar med en produktionskapacitet upp till 25.000 liter per dygn. Detta kan täcka det dagliga behovet av dricksvatten till 3000 invånare i en afrikansk by. Vattenkällan kan vara kontaminerad av amöba och bakterier eller innehålla höga halter av salt och skadliga tungmetaller.

Kan förändra världen
Green Business Teams innovativa teknik kan förändra världen genom att avsevärt förbättra livsvillkoren för miljontals människor. Deras vattenstationer på landsbygden i Afrika erbjuder dels säkert dricksvatten och extra el för laddning av mobiltelefoner.
Utrustningen testades först i Sverige och valuerades sedan under pilotprojekt i Afrika. Man erhöll ”proof of concept” 2017 och startade samtidigt upp ett dotterbolag i Rwanda. Ett team har byggts upp i Rwanda och med lokala partners runt om i Afrika. Samtidigt har man sålt till WaterAid, skolor, sjukhus och företag.
Green Business Team har fått stöd av SIDA för sin affärsmodell ”Inclusive Business”. Den innebär att genom vattenrening, arbeta mot fattigdom, bättre hälsa, skapa arbetstillfällen samtidigt som investerare återfår sin investering tämligen snabbt. Två stora svenska aktörer investerar nu i den nya modellen. Nu söker vi fler investerare som vill vara med på vår resa framöver, berättar VD Annika Johansson.
Tack vare nya samarbeten med två svenska innovativa företag, Carex of Sweden och Pure Bio Synergy, utvecklas nu en gemensam hållbar lösning för dricksvattenrening och avloppsvattenhantering som är helt slamfri. Detta möjliggör cirkulär vattenrening med ekonomisk återanvändning av vatten, helt off-grid och utan användning av farliga kemikalier.

Ny årlig konferens
Säkert dricksvatten är framtidens bristvara och därmed en blivande handelsvara.
För att understryka vikten av att aktivt arbeta med att lyfta vattenfrågorna som hör ihop med samtliga hållbarhetsmål, arrangerar Green Business Team en helt ny konferens tillsammans med tre andra aktörer där Rwandas regering står som värd. Tanken är att den första anordnas i Kigali, och att eventet ska vara återkommande.
Konferensen går under namnet AWASH, som står för African Water, Sanitation & Hygiene summit, och planeras hållas mellan 11-13 November i år. Beslutsfattare, studenter, politiker, företag och hjälporganisationer likväl som innovatörer och forskare är välkomna.